Hoe kansen circulaire betonketen te benutten? Succesvolle bijeenkomst op CHE

De onderzoeksresultaten van het CHE onderzoek werden besproken, evenals een gezamenlijke visie op de transitie naar een circulaire betonketen in onze regio. Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord, deed een uitnodiging richting de regio om de coalities van het Betonakkoord te komen versterken met een nieuwe coalitie. 

Willemien: ‘Ik heb meer tijd om de mens achter de patiënt te zien’

“In mijn werk ben ik vooral bezig met een stuk preventie, het voorkomen van problemen”, vertelt Willemien. “Ik werk met patiënten met diabetes, astma, COPD en ik houd me bezig met cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en ouderenzorg. Ik begeleid bijvoorbeeld mensen die een hartinfarct hebben gehad. Het leuke aan dit werk vind ik dat er ook ruimte is voor je eigen invulling, je levert zorg op maat. Daarnaast kan ik letterlijk bij mensen achter de voordeur kijken, bijvoorbeeld als ik op huisbezoek ga bij ouderen. Ik kijk dan of iemand het wel redt en of er extra zorg nodig is.

CHE en TUA gaan samenwerken rond maatschappelijke vraagstukken

Dr. Wim Dekker, CHE-lector Informele netwerken en laatmoderniteit, zal deze samenwerking vanaf september 2024 gestalte geven als eerste zogenoemde ‘lector in residence’. Hij verbindt zich gedurende het collegejaar 2024/2025 aan de TUA en bekleedt voor een dag in de week een vaste plek in Apeldoorn. De lector in residence werkt samen met TUA-docent dr. Niels den Hertog om tot verdiepte reflectie te komen.

CHE start twee unieke opleidingen: Speltherapie en Praktijkondersteuner Huisartsenzorg

Zowel de jeugdzorg als de huisartsenzorg staan onder grote druk. Deze opleidingen zijn ontwikkeld om bij te dragen aan een oplossing voor de tekorten in deze sectoren. De bachelor en de Ad-opleiding worden aangeboden in deeltijd en zijn speciaal ontwikkeld om aan te sluiten bij de situatie van werkende professionals. Door flexibiliteit in het lesprogramma en veel praktijk in de opleiding, wordt studeren naast werken voor meer mensen haalbaar. 

CHE wint eerste prijs Nederlandse Onderwijspremie

Docenten en onderzoekers van het lectoraat ‘Zin in ICT’ en experts op het gebied van VR van de CHE maken deel uit van de onderzoekscommunity met de Rijksuniversiteit Groningen, Saxion Hogeschool en Thomas More Hogeschool. Ze ontwikkelen en onderzoeken mee aan de VR-omgeving en werken aan bijbehorende lesmaterialen voor het Virtual Reality kleuterklascurriculum. De VR-omgeving helpt pabostudenten om de vaardigheid te ontwikkelen om ordeverstoringen constructief aan te pakken.

Docenten geven les over communicatie en duurzame ontwikkeling aan Rwandese studenten in Muhanga

Eén van de docenten, Erik Geluk, vertelt over dit meerjarige uitwisselingsprogramma: “We werken met het ICK samen voor de opleidingen Journalistiek en Communicatie. De opleiding Communicatie is vrij uniek in Rwanda en het ICK staat in Rwanda bekend als een hele goede universiteit. Het doel van onze samenwerking is aan de ene kant om met studenten en docenten daar onze vakkennis en ervaring te delen en uit te wisselen, maar ook om hen kennis te laten met het vak in een andere context.”

Lector theologie Jan Martijn Abrahamse geïnstalleerd aan de CHE

Tijdens zijn rede ging Abrahamse in op de huidige tijdsgeest. “Vandaag de dag worden termen als ‘zingevingscrisis’ en ‘spirituele leegte’ gehoord. Een groeiende groep ervaart eenzaamheid, richtingsloosheid en zelfs gevoelens van wanhoop. Het is een gemis aan een groter en samenbindend verhaal dat ordening, bezieling en richting biedt; een verhaal ook dat houvast geeft in tijden van crisis. Het roept de vraag op: is er een verband tussen de teloorgang van het heilige en onze ‘losgeraakte en onthechte tijd’?” 

Artikel: 'Ik ben niet iemand die dat zou vragen, nee.'

Door Gert Vierwind

Het viel op dat de coaches/pedagogisch medewerkers van deze jongeren hier feitelijk geen belangstelling voor hadden en hier ook niet met hen over spraken. Als hoofdreden hiervoor noemden zij dat ze zelf niet religieus of spiritueel geïnteresseerd zijn.

Dit is opmerkelijk omdat zingeving een belangrijk onderdeel is bij de begeleiding van deze jongeren. De jongeren zelf vonden in deze handelingen een hulpbron bij tegenslag en verdriet.