Aanvraag factuur voor werkgever of instantie

Betaalt je werkgever of een instantie jouw collegegeld en wil zij een factuur? Vul dan onderstaande aanvraagformulier. De factuur wordt digitaal naar jou verstuurd. 

De factuur moet voor 31 augustus betaald zijn. Het kan om administratieve redenen zijn dat de factuur niet op tijd betaald is. Als student blijf je zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Om een eventuele uitschrijving te voorkomen, adviseren wij je ZELF vóór 31 augustus een digitale incassomachtiging (DIM) af te geven in Studielink *. Er zal in principe niet geïncasseerd worden; je wordt vooraf op de hoogte gebracht (eind september) als er toch geïncasseerd wordt omdat de factuur dan nog steeds niet betaald is.

* LET OP bij het invullen van de DIM:  Kies ‘IKZELF betaal’. Een werkgever/instantie heeft geen DigiD en kan geen machtiging afgeven.

Met het tijdig afgeven van een DIM heb je voldaan aan de inschrijfvoorwaarde ‘betaling collegegeld’ per startdatum opleiding. Je ontvangt geen betalingsherinneringen meer. De afgegeven DIM vervalt na betaling van de factuur. 

Bij een aanvraag voor 15 juli mailen wij de factuur binnen 14 dagen. Door een lage bezetting in de vakantie geldt deze garantie niet voor aanvragen na 15 juli. 

Werk je bij een van de genoemde werkgevers, dan mailen wij de factuur rechtstreeks naar je werkgever. Het kan om administratieve redenen zijn dat de factuur niet voor 31 augustus betaald is. Geef daarom ook een digitale machtiging af, kies voor IKZELF betaal en vul je eigen bankgegevens in (zie Stappenplan DIM). Er zal geen incasso uitgevoerd worden van jouw rekening, omdat wij afspraken hebben gemaakt met jouw werkgever. 

Heb je een andere werkgever? Vul dan onderstaande gegevens in:

Show webform subscribers
On