Onderwijs

De hbo verpleegkunde voltijd is een vierjarige beroepsopleiding met aandacht voor theorie, vaardigheden en professionele attitude.

In de hoorcolleges vertelt een docent kennis en binnen een taakgroep ga je met docent en medestudenten met die kennis praktisch aan het werk. Tijdens de lessen verpleegtechnische vaardigheden leer je vaardigheden aan zoals wassen, verplaatsings technieken, injecties geven en wondverzorging. Tijdens de lessen professionele communicatie leer je op een deskundige manier gesprekken te voeren met patiënten en collega's.

Jaar 1 en 2
In jaar één en twee, de basisfase van de opleiding, volg je hoorcolleges, vaardigheidslessen en werk je in taakgroepen. In deze twee basisjaren loop je twee keer 10 weken stage bij een zorginstelling.

Jaar 3 en 4
In jaar 3 en 4, de differentiatiefase, loop je twee stages van 20 weken en werk je aan kwaliteitsprojecten in de praktijk. In taakgroepen bespreek je met docent en medestudenten de voortgang van de projecten. Tijdens de stages breng je de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk. Je wordt begeleid door een werkbegeleider van de zorginstelling. Een stagedocent van de opleiding bewaakt de voortgang van jouw leerproces en beoordeeld of je op voldoende niveau zit.