Open Dag 4 november
Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 

Nicole van Roekel

student Communicatie

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

Toelatingsonderzoek

Beschik je niet over de vereiste vooropleiding, maar ben je 21 jaar of ouder? Meld je dan aan voor ons toelatingsonderzoek. Op die manier krijg je mogelijk toegang tot een van onze opleidingen.

Vooropleidingseisen
Welke vooropleidingseisen stellen wij eigenlijk? Wil je toegelaten worden tot een studie aan de CHE, dan moet je tenminste over een havo-, vwo- of mbo-niveau 4-diploma beschikken.

Voor de opleidingen PABO / Communicatie gelden aanvullende opleidingseisen. Ook als je het toelatingsonderzoek hebt behaald! Voor verdere informatie hierover verwijzen wij je naar de volgende sites: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl en http://www.che.nl/studeren/communicatie/voltijd/toelatingseisen

Toelatingsonderzoek
Voldoe je niet aan de hierboven beschreven eisen, dan moet je dus aan een toelatingsonderzoek deelnemen. Rond je dat met succes af, dan geef je daarmee aan dat je qua kennis, inzicht en taalvaardigheid een hbo-studie aankunt. Deze toets is een wettelijke eis, conform artikel 7.29 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Heb je een havo- of vwo-certificaat, dan krijg je voor maximaal twee onderdelen vrijstelling.

Voorbereiding op toelatingsonderzoek
Zodra je je voor het toelatingsonderzoek hebt aangemeld, ontvang je alle informatie over het examen. Door zelfstudie bereid je je hierop voor. Om je daarbij te helpen, organiseren wij informatieavonden. Houd in totaal rekening met een voorbereidingstijd van drie maanden, waarin je gemiddeld tien uur per week studeert. Je ontvangt eveneens de Reader Toelatingsonderzoek over de post. In het reglement vind je alle regels die gelden voor het toelatingsonderzoek.

Examen in vier vakken
Uiteindelijk word je getoetst op je kennis in de vakken Nederlands, Engels, Geschiedenis en Maatschappijleer. Voor het vak Nederlands beantwoord je bijvoorbeeld open vragen bij een tekst uit de Volkskrant en schrijf je een opstel, een ingezonden brief of een betoog. Voor Engels moet je in het Nederlands een aantal Engelse vragen beantwoorden bij een Engelse tekst. Bij Geschiedenis en Maatschappijleer word je kennis getoetst door middel van open vragen; voor het laatste vak moet je bovendien in 150 woorden een stelling bestrijden dan wel verdedigen. Ben je geslaagd? Dan mag je aan een hbo-studie naar keuze aan de CHE beginnen.

Data
In onderstaand schema vind je alle data van de informatieavonden, (her)examendagen en de uiterlijke aanmeldingsdatum voor elke examenronde.

 Informatieavond

Uiterlijke aanmeldingsdatum 

Examendata toelatingsonderzoek 

Herexamen 

2 november 2017    

8 november 2017

28 en 29 november 2017

10 en 11 april 2018

8 maart 2018 

14 maart 2018

10 en 11 april 2018

5 en 6 juni 2018

 

8 mei 2018

5 en 6 juni 2018

25 en 26 juni 2018

29 mei 2018 25 en 26 juni 2018 najaar 2018

Kosten
Deelname aan de vier vakken van het toelatingsonderzoek kost € 200,00. Bij vrijstelling op basis van een deelcertificaat havo/vwo wordt € 50,00 per certificaat in mindering gebracht (maximaal 2 vakken). Herexamens kosten € 50,00 per vak.

Aanmelden & annuleren
Voor deelname aan het toelatingsonderzoek moet je je aanmelden voor een studie bij de CHE via Studielink. Zorg dat je je ingeschreven hebt vóór 1 mei 2018. Dit doe je via een inschrijfverzoek in Studielink. Als je afziet van deelname aan het toelatingsonderzoek, betaal je € 50,00 administratiekosten. Je schriftelijke afmelding dient uiterlijk vier weken voor de eerste examendag binnen te zijn bij Bureau Studentzaken. Annuleer je te laat, dan betaal je het volledige examengeld van € 200,00.

Toelatingsonderzoek via andere hogeschool
Mogelijk heb je via een andere hogeschool toelating gekregen tot een hbo-opleiding middels het landelijke toelatingsonderzoek. Dit onderzoek is uitsluitend geldig op de CHE als je bent geslaagd voor examens in de hierboven beschreven vakken.

Vragen?
Zijn er nog dingen niet duidelijk, kijk dan eerst bij het overzicht van Veelgestelde vragen. Heb je na het lezen van deze informatie alsnog vragen, mail ze dan naar toelatingsonderzoek@che.nl of neem telefonisch contact op met Bureau Studentzaken via 0318 – 696300.