Open Dag 4 februari
Aart Jongeman klein
 • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
 • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

Studiekosten

Als je je inschrijft voor een opleiding aan de CHE, betaal je collegegeld. Daarnaast zijn er kosten voor studieboeken en -materialen. Hoe financier je deze kosten?

Als je studeert aan hbo of universiteit moet je collegegeld betalen. Je betaalt het collegegeld aan je onderwijsinstelling. Er zijn twee soorten collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. De meeste studenten betalen het wettelijk collegegeld. Hieronder vind je informatie die voor een deel ook wordt weergegeven in onze Studiekosten-brochure. Lees deze wanneer je meer informatie zoekt over bijvoorbeeld kosten voor studiemateriaal en studieboeken.

Wettelijk collegegeld
Onderstaand staat de hoogte van het wettelijk collegegeld studiejaar 2016-2017 weergegeven. Dit is een indicatie voor het wettelijk collegegeld studiejaar 2017-2018. Deze bedragen worden in januari 2017 bekend.

 • Voltijd: €  1.984,00  
 • Deeltijd: €  1.686,00  
 • Duaal: €  1.686,00  

Je betaalt het wettelijk collegegeld als je voldoet aan alle gestelde wettelijke voorwaarden. Denk hierbij aan:

 • Inschrijving aan een bekostigde opleiding
 • Nationaliteitsvereiste
 • Niet in bezit van bachelor- of masterdiploma bij aanvang nieuwe opleiding (let op: er zijn uitzonderingen) 

Instellingscollegegeld 
Voor een tweede associate degree, bachelor- of masteropleiding is wettelijk bepaald dat je instellingscollegegeld betaalt en niet het wettelijke collegegeld. 

Een hogeschool ontvangt voor de kosten hiervan geen bijdrage vanuit de overheid. De hoogte van het instellingscollegegeld is met een positief advies van de Hogeschoolraad door het College van Bestuur vastgesteld. Het bedrag is gebaseerd op:

 • het wettelijk collegegeld en de rijksbijdrage die de hogeschool ontvangt voor studenten die een eerste bachelor- of masteropleiding volgt; 
 • de jaarlijkse kosten van het opleiden van één student.

Op de CHE bedraagt het Instellingscollegegeld voor studiejaar 2017-2018 € 7.250,00. Het berekende bedrag voor het instellingscollegegeld is vergelijkbaar met andere hogescholen.

Uitzondering op betalen instellingscollegegeld
In de wet is bepaald dat nog maar één associate degree, één bachelor- en één masteropleiding wordt gefinancierd door de overheid (Rijksbijdrage). Dit betekent dat (aankomende) studenten die al eerder een associate degree, bachelor- of mastergraad hebben behaald in Nederland (tenzij vóór studiejaar 1991-1992) en zich inschrijven of ingeschreven staan voor een tweede associate degree, bachelor- of masteropleiding het instellingscollegegeld moeten gaan betalen.

De overheid heeft hierop uitzonderingen gemaakt:
 • Als je al een graad hebt behaald in het domein Onderwijs, maar nog niet in het domein Gezondheidszorg, dan volg je tegen het wettelijke collegegeld een opleiding op gebied van Gezondheidszorg.*
 • Als je al een graad hebt behaald in het domein Gezondheidszorg, maar nog niet in het domein Onderwijs, dan volg je tegen het wettelijke collegegeld een opleiding op gebied van Onderwijs.*
 • Als je al een graad hebt behaald in geen van de domeinen Gezondheidszorg en Onderwijs, dan volg je tegen het wettelijk collegegeld een opleiding op gebied van Gezondheidszorg of Onderwijs.  
 • Als je aan een 2e (nieuwe) bachelor- of masteropleiding bent begonnen vóór het behalen van je 1e (eerdere) bachelor- of masteropleiding. Let op: de gegevens die bekend zijn bij DUO zijn hierin leidend. Je maakt je 2e bachelor- of masteropleiding af tegen het wettelijke collegegeld, mits het een ononderbroken inschrijving betreft.

Daarnaast kent de CHE de volgende uitzondering:
 • Als je als student Godsdienst Pastoraal Werk al een bachelor- of masterdiploma hebt behaald.
  De CHE heeft voor de studenten die zich inschrijven vóór 1 oktober 2016 voor de opleiding GPW (deeltijd) een regeling getroffen, namelijk dat het lagere tarief in rekening gebracht wordt. Voor 2017-2018 is dat € 1.686,00. Dit is gegarandeerd voor een periode van vijf jaar (studieduur 4 jaar + 1 jaar uitloop). De CHE compenseert het instellingsgeld dus zodanig dat het gelijk is aan het wettelijk collegegeldtarief.

 

*Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aangekondigd de wet vóór 1 september 2016 zodanig aan te passen dat als je reeds een graad hebt behaald in één van de uitzonderingsdomeinen, je voor een bacherloropleiding in het andere uitzonderingsdomein het instellingscollegegeld moet betalen. Wanneer de wet metterdaad wordt gewijzigd, brengt de CHE met ingang van cursusjaar 2017-2018 het instellingscollegegeld van ± €7.250 in rekening. Voor studenten die zijn gestart met de opleiding voor het wettelijke collegegeldtarief, geldt dan geen overgangsregeling. Ook zij zullen dan vanaf 2017-2018 het  instellingscollegegeldtarief betalen.


Reizen & op kamers
Wanneer je gaat studeren, ben je niet alleen geld kwijt aan het collegegeld, maar ook aan reizen en – wellicht - aan je kamerhuur. Studenten hebben recht op een studenten-OV. Is het voor jou noodzakelijk om op kamers te gaan wanneer je op de CHE gaat studeren? In Ede zijn de kamerprijzen niet hoog. Zo’n 25% van de CHE-studenten woont op kamers. Lees waarom ze zich thuis voelen in studentenstad Ede.

Ons advies
Een goede studiekeuze wordt nu nóg belangrijker. We raden je daarom aan te investeren in een goede studiekeuze en een opleiding van kwaliteit. In dit kader mogen we je best vertellen dat de opleidingen van de CHE al jarenlang goed scoren in de Keuzegids hbo. De CHE wil studenten motiveren om grip te houden op hun financiën tijdens de studietijd. Kijk bijvoorbeeld eens op Weet wat je besteedt: http://www.wwjb.org/.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over je collegegeld en studiemateriaal, kijk dan op de pagina Veelgestelde vragen. Vind je ook daar je antwoord niet, neem dan contact op met de afdeling Financiën via studiekosten@che.nl.