Open Dag 4 november
Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

Studeren met een functiebeperking

Dankzij tal van voorzieningen heb je als student met een functiebeperking op de CHE veel mogelijkheden.

Wat is een functiebeperking?
Misschien associeer je het woord functiebeperking direct met een rolstoel of dyslexie. Het begrip is echter breder. Denk bijvoorbeeld aan een visuele handicap, een beperkt gehoorvermogen, chronische vermoeidheid of een psychische aandoening. Ongeveer vijftien procent van de totale studentenpopulatie in het hoger onderwijs heeft een functiebeperking. Op de CHE hebben de meest voorkomende functiebeperkingen van studenten te maken met concentratie- of energiegebrek en dyslexie.

Financiële mogelijkheden
Behalve de praktische faciliteiten die de CHE je biedt, zijn er ook op financieel niveau aangepaste omstandigheden. Zo is er de Wet op de Studiefinanciering, die je de mogelijkheid geeft om een jaar extra studiefinanciering te krijgen. Doe je langer dan vijf jaar over je studie, dan kun je aanspraak maken op het afstudeerfonds van de hogeschool. Daarnaast is er de Wajong-uitkering voor jonge mensen die niet of moeilijk in staat zijn om te werken. Deze uitkering kun je aanvragen via het UWV. Tenslotte is het mogelijk om een persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen voor beperkingen in algemene dagelijkse levensverrichtingen. Hiervoor kun je een afspraak maken bij het Centrum Indicatiestelling voor de Zorg (CIZ). In de Folder Functiebeperking en de Folder Studeren met dyslexie vind je meer informatie.