Open Dag 4 november
Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

Rechtsbescherming voor studenten

De CHE is een hoger onderwijs- en kenniscentrum. Medewerkers en studenten vormen een leer- en werkgemeenschap die zich richt op het ontwikkelen en vormen van studenten en cursisten als persoon en als christen, en het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis. De CHE stelt zich bij haar activiteiten onder het gezag van de Bijbel, die zij erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God. De drie kernwoorden van onze missie zijn: relatie, inhoud en verantwoordelijkheid: relatie tot God en met elkaar, inhoudelijk christelijk en hoogwaardig onderwijs en verantwoordelijkheid naar de samenleving, maar ook (de bereidheid om) verantwoording af (te) leggen aan die samenleving en elkaar. Management en medewerkers opereren in hun werk transparant en betrouwbaar.

Studenten

Toch worden er soms fouten gemaakt waar jij als student last van kan hebben. Ook kunnen er soms beslissingen worden genomen waar je het niet mee eens bent. De CHE wil er ook dan voor jou zijn. Op deze pagina informeren we je over de verschillende instanties die er zijn om jou te ondersteunen. Op deze manier kan jij samen met je school zoeken naar de beste oplossing van het probleem. Ook als je aankomend of voormalig student bent zijn er instanties binnen de CHE waar je terecht kan met een probleem. Ook jij kunt een klacht indienen, tegen een beslissing bezwaar maken of beroep aantekenen.

In de Wegwijzer Rechtsbescherming word je verwezen naar de juiste instantie om je probleem voor te leggen. Mogelijk weet je al waar je moet zijn. In de Wegwijzer vind je de directe link naar de juiste instantie, met daarbij de informatie die je nodig hebt om je klacht, bezwaar of beroep op de juiste manier in te dienen.

Soms komt het voor dat je je alleen voelt bij de zoektocht naar een oplossing. Weet dan dat je altijd terecht kunt bij de studentendecaan, de vertrouwenspersoon of de pastor. Zie de folder hierover:

Hieronder vind je de Wegwijzer Rechtsbescherming:

Wegwijzer Rechtsbescherming »