Open Dag 4 november
Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

Het beroep

Sociaal werk is een beroep met ontzettend veel variatie. Dat kan ook niet anders, want je werkt met mensen! Mensen van allerlei leeftijden en achtergronden. Als sociaal werker zet jij je ervoor in dat ieder mens tot zijn recht komt. Bijvoorbeeld door een gezin te begeleiden dat financiële problemen heeft, te werken op een woongroep voor jongeren met een beperking of een activiteit te ontwikkelen voor eenzame ouderen. In alles wat je doet, werk je eraan dat ieder mens een plek heeft in onze samenleving!

Sociaal werkers zijn overal te vinden, in de meest uiteenlopende functies. Toch zijn er een aantal kenmerken die je telkens weer terug zult zien.

Als sociaal werker werk je samen met cliënten en hun omgeving
Ieder mens heeft een eigen achtergrond en (toekomst)perspectief. Sommige mensen zijn op zoek naar ondersteuning, anderen willen in eerste instantie juist geen contact. Jij helpt mensen om een stap vooruit te zetten, naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en een menswaardig bestaan. Hierbij heb je allerlei hulpverleningsmethodieken tot je beschikking. Je bent in staat om daardoor (schriftelijk) jouw professionele handelen te verantwoorden, richting de cliënt, zijn omgeving en de samenleving. 

In dit beroep ben jij je eigen instrument. De hulpverleningsrelatie die jij met je cliënten en hun omgeving aangaat is heel bepalend. Inlevingsvermogen, zelfkennis en creativiteit helpen je om deze relatie op te bouwen. Maar daar blijft het niet bij. Als sociaal werker ben je ook een echte netwerker en kun je regelen, activeren en organiseren!

Als sociaal werker werk je in en vanuit een organisatie
Afhankelijk van je werkplek ga je aan de slag als bijvoorbeeld jeugdhulpverlener, vrijwilligerscoördinator, gezinsbegeleider of reclasseringswerker. Je doet je werk op verschillende locaties: in de wijk, in hulpverleningsinstellingen of in de thuissituatie van je cliënten. Maar waar je ook werkt, je staat altijd in contact met andere professionals of vrijwilligers. Als sociaal werker weet je op een creatieve, ondernemende manier deze samenwerking in te zetten. Je helpt mensen om kansen te realiseren voor zichzelf en hun omgeving. Je komt op voor groepen mensen die buitengesloten (dreigen te) worden in onze samenleving.

Als sociaal werker werk je aan professie en professionalisering
Zoals gezegd, je bent je eigen instrument. Dit betekent dat je steeds reflecteert op jouw professionele handelen en zoekt naar mogelijkheden om te groeien. Ook blijf je kritisch kijken naar jouw organisatie en neemt initiatieven om te verbeteren. Vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid draag je bij aan de ontwikkeling van het beroep.

Voorbeelden van werkplekken:
Werken met kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling worden bedreigd
Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking begeleiden in hun zoektocht naar goede ondersteuning of zorg
Werken met mensen die met justitie in aanraking gekomen zijn
Werken binnen een GGZ-instelling (verslavingszorg of psychiatrie)
Werken in een sociaal wijkteam
Begeleiden van vrijwilligers en mantelzorgers
Werken aan zelfredzaamheid voor ouderen