Open Dag 4 november
Gasi Gasparyan

Gasi Gasparyan

Student Leraar Godsdienst / Levensbeschouwing

 
Trude van Gelder 2014
 • Trude van Gelder - Pullen

Trude van Gelder - Pullen

Student Leraar Godsdienst

 
Lisette Kunst 2014
 • Lisette Kunst

Lisette Kunst

Student Leraar Godsdienst

 

Master Leraar Godsdienst Levenbeschouwing

Master Leraar Godsdienst Levenbeschouwing

Ook je eerstegraads bevoegdheid voor docent Godsdienst/Levensbeschouwing halen? Dat kan op de CHE!

 • Academie:Academie Theologie

Wil jij:

 • je lessen naar een hoger niveau tillen?
 • ook in de bovenbouw van havo en vwo lesgeven?
 • huidige lesprogramma’s vernieuwen?
 • je theologische kennis én didactische vaardigheden verdiepen?
 • met goed onderzoek de beroepspraktijk (helpen) verbeteren?

Volg dan de master Leraar Godsdienst / Levensbeschouwing. Deze master sluit aan op de bacheloropleiding en kan je een diploma Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing voor het eerstegraads onderwijs bezorgen. Het is belangrijk om bij de start van de opleiding een praktijkplaats te hebben.

De praktijk (baan of stage) vormt de basis van het leerproces in de integrale leerlijn. Door oefening, reflectie en intervisie werk je aan de ontwikkeling van de competenties van de eerstegraads leraar GL. Voor de praktijkonderdelen van de master GL is het verplicht om les te geven in de bovenbouw van havo of vwo.

Instroomeisen en vrijstellingen
Er zijn verschillende instroommogelijkheden om de hbo-master Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing te kunnen volgen:

 • Met een tweedegraadsbevoegdheid GL kun je direct instromen in de master GL. 
 • Met een diploma van een theologische opleiding op bachelorniveau (bijvoorbeeld GPW of Religiestudies, hbo of wo) kun je niet direct instromen. Je dient dan eerst een tweedegraads GL-diploma te halen. Dit kan via de kopopleiding GL (60 studiepunten) van de CHE. Daarna volg je de standaardroute van Master GL (90 studiepunten). Kijk hier voor meer informatie over de kopopleiding.
 • Met een diploma van een theologische opleiding op masterrniveau (bijvoorbeeld Theologie of Religiestudies, hbo of wo) direct instromen. Je kunt dan vrijstelling aanvragen voor theologische modulen. In plaats daarvan volg je een aanvullend programma voor basisdidactiek.
 • Met een diploma van een eerstegraads lerarenopleiding op een ander vakgebied kun je niet direct instromen.  Behaal dan eerst je bachelor Theologie/ Religiestudies (hbo of wo). Dit kan bijvoorbeeld met de deeltijd hbo-opleiding GPW op de CHE. (link) Binnen de master kun je overleggen over vrijstellingen. 
Heb je andere relevante vooropleidingen of ervaringen? Neem contact op met de opleiding. De examencommissie beslist over de toelaatbaarheid en de inrichting van je programma. 

Financiële ondersteuning
Een opleiding volgen is niet goedkoop. Voor deeltijders bestaan daarom mogelijkheden tot financiële ondersteuning. Kijk bij de DUO voor meer informatie; bijvoorbeeld over de lerarenbeurs.

Contact
Voor vragen kun je contact opnemen met Bureau Studentzaken via telefoonnummer 0318 - 696 300 of een e-mail sturen naar Petra van der Graaf via studentzaken.theologie@che.nl.