Open Dag 4 november
Benno van Gils 2014
  • Benno van Gils

Benno van Gils

Student Leraar Godsdienst

 
Merel Dekker 2014
  • Merel Dekker

Merel Dekker

Student Leraar Godsdienst

 
Gasi Gasparyan

Gasi Gasparyan

Student Leraar Godsdienst / Levensbeschouwing

 

Onderwijs

Waarschijnlijk zat je zelf nog maar kortgeleden op de middelbare school. Je kon opkijken tegen een goede docent. Een man of vrouw met passie voor het vak en kennis van zaken. Spannend om nu ineens aan de andere kant van de klas te staan. In Ede bereiden we je daar op voor. Vanaf jaar één ga je aan de slag in de praktijk. Ineens spreken de leerlingen je aan met ‘u’.

De opleiding GL (Leraar Godsdienst / Levensbeschouwing) aan de CHE biedt je een veilig en stimulerend klimaat om te groeien. In je vak en in je persoonlijke ontwikkeling. Daarin sta je niet alleen. Samen met medechristenen van verschillende achtergronden ga je op weg. De opleiding vraagt van jou bereidheid. De wil om te werken aan bijbelgetrouw, theologisch vakmanschap, aan praktische vorming en aan je ontwikkeling als persoon. De docenten zijn daarbij je gids en je kritische tegenover.

Wat zijn je kerntaken?
Goed lesgeven is kerntaak nummer één voor iedere docent. Maar er is meer. Denk aan het begeleiden van leerlingen, leiding geven aan schoolvieringen, adequaat communiceren en samenwerken binnen en buiten de school; met leerlingen, collega’s en ouders of verzorgers.

Werken aan competenties
Het onderwijs is gericht op het verwerven van competenties, zodat je na verloop van tijd als competente leerkracht de hogeschool kunt verlaten. Essentieel is de vraag of je op voldoende niveau de verworven kennis en vaardigheden kunt combineren met een passende, persoonlijke houding. Het gaat dus om kennen, kunnen en zijn. Het opleidingstraject is dienstbaar aan die drieslag.

Begeleiding
Vanaf jaar één word je in je studieproces begeleid. Door studieloopbaanbegeleiders, stagedocenten, supervisors en afstudeerbegeleiders. Die begeleiding is er op gericht je goed en vlot te laten studeren in een toenemende mate van zelfstandigheid. Onderdeel hiervan zijn gesprekken over je persoonlijk ontwikkelingsplan en diverse reflectieopdrachten over je functioneren.