Introductie en start studiejaar
Benno van Gils 2014
 • Benno van Gils

Benno van Gils

Student Leraar Godsdienst

 
Merel Dekker 2014
 • Merel Dekker

Merel Dekker

Student Leraar Godsdienst

 
Chantal van Wijngaarden 2014
 • Chantal van Wijngaarden

Chantal van Wijngaarden

Student Leraar Godsdienst

 

Leraar Godsdienst/Levenbeschouwing voltijd

Als je interesse hebt in geloof, onderwijs en jonge mensen, zit je op je plek als je kiest voor de opleiding tot docent Godsdienst/Levensbeschouwing.

 • Academie:Academie Theologie
 • Aandachtsgebieden:Didactiek, pedagogiek, jongerencultuur, theologische vakken
 • Beroepsperspectief:Docent godsdienst / levensbeschouwing op middelbare scholen (VMBO alle klassen, HAVO/VWO tot en met klas 3) en op het MBO
 • Instroomeisen: Opleiding minimaal op HAVO of MBO niveau 4; anders is een toelatingsexamen mogelijk wanneer je 21 jaar bent of ouder

Kenmerken van de GL opleiding

 • De opleiding is een Hogere Beroeps Opleiding
  • het is geen bijbelschool. Er wordt meer dan bijbelonderwijs gegeven; de sociaal-agogische vakken zijn ook belangrijk.
  • het is geen universiteit. Er wordt in Ede geen theologie op theoretisch wetenschappelijk niveau aangeboden. De theologie is gericht op de beroepspraktijk. 
  • de opleiding combineert theologische en didactische vakken met veel praktijk. In vier jaar tijd wordt je zo gevormd tot een beginnend beroepsbeoefenaar voor de klas.
 • De docenten, medewerkers en de lesinhoud hebben een orthodoxe, protestants-christelijke en evangelische identiteit. Gods Woord is de gezaghebbende basis.
 • De studie is afgestemd op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs.
 • GL is een kenniscentrum met contacten en samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland.
 • Er zijn goede doorstroommogelijkheden van voltijd naar deeltijd
 • Je kunt na je bachelor diploma ook je master GL in Ede halen.
 • In de voltijdopleiding volg je in het eerste jaar de opleiding GPW en GL gecombineerd, later in het eerste jaar maak je de keuze.
 • Docenten hebben veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en toerusting. Omdat de groepen klein zijn kúnnen ze ook veel aandacht voor je hebben.

Werken met jonge mensen
Deze studie stelt je in staat om je geloof en kennis enthousiast uit te dragen aan jonge mensen. Je bereidt je voor op een baan als docent in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Jongeren van ongeveer 12 tot 16 jaar bevinden zich in een belangrijke fase van hun leven. Op deze leeftijd beginnen zij hun identiteit en waarden te ontwikkelen. De opleiding Leraar Godsdienst / Levensbeschouwing aan de CHE geeft jou de kennis en vaardigheden om jongeren in die fase te ondersteunen.

Waar zoek jij de uitdaging?
Je kunt met de opleiding GL docent godsdienst worden op een protestants-christelijke, gereformeerde, evangelische of reformatorische school. Dat is een uitdaging. Je kunt ook docent levensbeschouwing worden op een school die zich niet conformeert met het christelijk geloof alleen of op een oecumenische school. Dat is óók een uitdaging. Aan jou is de keuze: wil je aan de slag met leerlingen en collega's in een omgeving die past bij jouw eigen identiteit? Of zoek jij juist de ontmoeting met leerlingen en collega's die wellicht anders geloven dan jij?