Open Dag 5 november
Benno van Gils 2014
  • Benno van Gils

Benno van Gils

Student Leraar Godsdienst

 
Merel Dekker 2014
  • Merel Dekker

Merel Dekker

Student Leraar Godsdienst

 
Gasi Gasparyan

Gasi Gasparyan

Student Leraar Godsdienst / Levensbeschouwing

 

Leraar Godsdienst/Levenbeschouwing voltijd

Heb je interesse voor geloof, onderwijs en jonge mensen? Dan zit bij de opleiding tot docent Godsdienst / Levensbeschouwing op je plek.

  • Academie:Academie Theologie
  • Aandachtsgebieden:Didactiek, pedagogiek, jongerencultuur, theologische vakken
  • Beroepsperspectief:Docent godsdienst / levensbeschouwing op middelbare scholen (VMBO alle klassen, HAVO/VWO tot en met klas 3) en op het MBO
  • Instroomeisen: Opleiding minimaal op HAVO of MBO niveau 4; anders is een toelatingsexamen mogelijk wanneer je 21 jaar bent of ouder

Kenmerken van de GL-opleiding
De opleiding tot docent Godsdienst / Levensbeschouwing aan de CHE is geen bijbelschool. Het is een hbo-opleiding waarbinnen behalve bijbelonderwijs ook andere vakken worden onderwezen. Aan de sociaal–agogische vakken wordt bijvoorbeeld veel waarde gehecht. Tegelijkertijd is de CHE geen universiteit. Je moet dus geen theoretische theologie op wetenschappelijk niveau verwachten. De theologie binnen de opleiding is gericht op de beroepspraktijk.
Het is mogelijk om in het eerste jaar van de voltijdopleiding over te stappen van GPW naar GL of van GL naar GPW.

Vorming 
Als student zal je behalve onderwijs in theologische en didactische vakken, veel met de praktijk in aanraking komen. In vier jaar tijd word je op die manier gevormd tot een beginnend beroepsbeoefenaar voor de klas. Het kenniscentrum van de GL-opleiding, met goede contacten en samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland, zal daarin wellicht van pas komen.

Identiteit
De docenten, medewerkers en de lesinhoud hebben een orthodoxe, protestants-christelijke en evangelische identiteit. Gods Woord is de gezaghebbende basis. De docenten hebben veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en toerusting. Omdat de groepen klein zijn, kúnnen ze ook veel aandacht voor je hebben.

Praktisch
Mocht het in jouw specifieke situatie van pas komen, dan biedt de opleiding ook doorstroommogelijkheden van voltijd naar deeltijd. Je kunt na het behalen van je bachelordiploma ook je master GL in Ede halen.

Werken met jonge mensen
De studie docent Godsdienst / Levensbeschouwing stelt je in staat om je geloof en kennis enthousiast uit en over te dragen op jonge mensen. Je bereidt je voor op een baan als docent in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Dat is een flinke verantwoordelijkheid. Immers, jongeren met een leeftijd van twaalf tot zestien bevinden zich in een belangrijke fase van hun leven. Op hun leeftijd beginnen ze identiteit en waarden te ontwikkelen. Als leraar Godsdienst of Levensbeschouwing beschik je straks over de kennis en vaardigheden om hen hierin te ondersteunen.

Waar zoek jij de uitdaging?
Met je diploma op zak, kun je als docent godsdienst terecht op een protestants-christelijke, gereformeerde, evangelische of reformatorische school. Het zal een uitdaging zijn om daarin je weg te vinden. Maar je kunt er ook voor kiezen levensbeschouwing te gaan doceren op een school die zich niet conformeert met het christelijk geloof. Dat is óók een uitdaging. Aan jou de keuze. Wil je werken met leerlingen en collega’s die zich herkennen in jouw identiteit? Of zoek jij juist de ontmoeting met jongeren en collega’s die er heel andere overtuigingen op nahouden?

De theologieopleidingen (GPW en GL) van de CHE zijn geaccrediteerde hbo-opleidingen. Je studeert voor het behalen van een door de overheid een erkend bachelordiploma.
Heb je bijvoorbeeld een theologische cursus of opleiding gevolgd bij bv. CGO of ETA, of ergens anders. Dan kun je bij de CHE via het volgen van (een deel van) het deeltijdonderwijs op maat een erkend bachelordiploma GPW behalen. Onderdeel van deze procedure is een intakegesprek en een instroomassessment en een intakegesprek. In het instroomassessment wordt gekeken welke kennis en vaardigheden je hebt, en hoe deze gewaardeerd kunnen worden.