Open Dag 4 november
Benno van Gils 2014
  • Benno van Gils

Benno van Gils

Student Leraar Godsdienst

 
Merel Dekker 2014
  • Merel Dekker

Merel Dekker

Student Leraar Godsdienst

 
Gasi Gasparyan

Gasi Gasparyan

Student Leraar Godsdienst / Levensbeschouwing

 

Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing voltijd

Wie wil jij zijn voor Gods koninkrijk van morgen?
Als leraar Godsdienst/Levensbeschouwing sta je voor de uitdaging om aansluiting te vinden bij de belevingswereld van jongeren. Je wilt én kennis overdragen én de aandacht vasthouden. Kortom, lesgeven is een vak apart!

  • Academie:Academie Theologie
  • Aandachtsgebieden:Didactiek, pedagogiek, jongerencultuur, theologische vakken
  • Beroepsperspectief:Docent godsdienst / levensbeschouwing op middelbare scholen (VMBO alle klassen, HAVO/VWO tot en met klas 3) en op het MBO
  • Instroomeisen: Opleiding minimaal op HAVO of MBO niveau 4; anders is een toelatingsexamen mogelijk wanneer je 21 jaar bent of ouder

Als leraar Godsdienst of leraar Levensbeschouwing sta je voor de uitdaging om voor de klas aansluiting te vinden bij de belevingswereld van jongeren. Je hebt hart voor tieners en je bent niet bang voor hun kritische en eerlijke vragen. Je wilt kennis overdragen, leerlingen inspireren en motiveren om aan de slag te gaan met levensbeschouwelijke vragen. Daarbij heb je natuurlijk oog voor hun persoonlijk leven. Je geeft les over God, geloof en wereldreligies en daagt tieners uit om na te denken over wie ze zijn en welke keuzes ze maken. Als godsdienstleraar ben je hierin een voorbeeld voor je leerlingen. Met een tweedegraads lesbevoegdheid geef je op christelijke scholen les aan de eerste, tweede en derde klas van het havo en vwo, of op het vmbo. Wil je werken in het godsdienstig vormingsonderwijs op een openbare basisschool? Dan kun je aansluitend op je opleiding Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing het lesprogramma GVO volgen.

Werken met jonge mensen
De studie docent Godsdienst / Levensbeschouwing stelt je in staat om je geloof en kennis enthousiast uit en over te dragen op jonge mensen. Met je diploma op zak kun je als docent terecht op een open christelijke school of scholen met een gereformeerde, evangelische of reformatorische identiteit. Maar je kunt er ook voor kiezen levensbeschouwing te gaan doceren op een school die zich niet conformeert met het christelijk geloof. Waar je ook werkt, het is een uitdagend vak!

Hoe zit het met de werkgelegenheid van docenten Godsdienst / Levensbeschouwing?

100% heeft binnen anderhalf jaar een baan t.o.v. het landelijk gemiddelde van 93,5%.