Open Dag 5 november
Jacob Vis 2014
 • Jacob Vis

Jacob Vis

Student Godsdienst Pastoraal Werk

 
Vera Voerman
 • Vera Voerman

Vera Voerman

Student Godsdienst Pastoraal Werk

 
Maartje Kok afbeelding 3

Maartje Kok

Student Godsdienst Pastoraal Werk

 

Godsdienst Pastoraal Werk voltijd

Wil je van je geloof je beroep maken? Wil je mensen, jong en oud, helpen met hun geloofs- en levensvragen? Wil je je inzetten voor kerk of christelijke gemeente, instelling of organisatie? Kies voor de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk! En je kunt al over vier jaar aan de slag.

 • Academie:Academie Theologie
 • Aandachtsgebieden:Pastoraat, missionair-diakonaal werk, jeugdwerk, gemeente-opbouw, lerende gemeente, ondersteund door bijbelvakken en theologische vakken
 • Beroepsperspectief:Pastoraal werker in kerken en organisaties, evangelisch voorganger, missionair werker in binnen-en buitenland, jeugdwerker, toeruster en beleidsmaker in gemeenten
 • Instroomeisen: Opleiding minimaal op HAVO of MBO 4 niveau; anders is een toelatingsexamen mogelijk wanneer je boven de 21 bent
Kenmerken van de opleiding GPW van de CHE
 • De opleiding is een Hogere Beroeps Opleiding
  • de theologie is gericht op de praktijk. Die praktijk komt ruimschoots terug in de opleiding.
  • het is geen bijbelschool. Er wordt meer dan bijbelonderwijs gegeven; de sociaal-agogische vakken zijn ook belangrijk.
  • het is geen universiteit. Er wordt in Ede geen theologie op theoretisch wetenschappelijk niveau aangeboden. 
 • De docenten, medewerkers en de lesinhoud hebben een orthodoxe, protestants-christelijke of evangelische identiteit. Dit is de basis waarin alle stromingen binnen GPW zich herkennen en één weten.
 • Je kunt kiezen uit diverse opleidingsvarianten (voltijd en deeltijd), passend bij jouw achtergrond, je wensen voor de toekomst en praktische overwegingen.
 • De studie is afgestemd op de nieuwste ontwikkelingen in kerken en onderwijs en samenleving. 
 • GPW is een kenniscentrum met veel contacten en samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland.
 • Er zijn goede doorstroommogelijkheden van voltijd naar deeltijd (binnen GPW van de CHE) en van bachelor naar master (op een universiteit). 
 • Het is mogelijk om in het eerste jaar van de voltijdopleiding over te stappen van GPW naar GL of van GL naar GPW.
 • Docenten hebben veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en toerusting.

De theologieopleidingen (GPW en GL) van de CHE zijn geaccrediteerde hbo-opleidingen. Je studeert voor het behalen van een door de overheid een erkend bachelordiploma.
Heb je bijvoorbeeld een theologische cursus of opleiding gevolgd bij bv. CGO of ETA, of ergens anders. Dan kun je bij de CHE via het volgen van (een deel van) het deeltijdonderwijs op maat een erkend bachelordiploma GPW behalen. Onderdeel van deze procedure is een intakegesprek en een instroomassessment en een intakegesprek. In het instroomassessment wordt gekeken welke kennis en vaardigheden je hebt, en hoe deze gewaardeerd kunnen worden.
De theologie-opleidingen bij CGO of ETA zijn geen officieel door de overheid erkende bachelor-opleidingen.

Diversiteit
De GPW-opleiding binnen de CHE is een unieke samenwerking vanuit verschillende tradities: de protestants-christelijke, reformatorische en evangelische richting. In de afgelopen jaren zijn vanuit de CHE samenwerkingsverbanden aangegaan met de hieronder genoemde opleidingen:

Met die verschillende achtergronden en werkvelden wordt rekening gehouden. Er zijn voor studenten, achterban en werkveld herkenbare identiteitsdragers. Waar nodig en wenselijk wordt in de programma’s expliciet aandacht aan de identitaire diversiteit besteed. Denk aan opvattingen over kerk en gemeente, sacramenten, het mensbeeld (bijvoorbeeld bij de programma’s beroepspraktijkoriëntatie, hermeneutiek, kerkelijke kaart, pastorale psychologie). Het contact tussen studenten en docenten van verschillende richtingen is boeiend en vormend: iedereen leert van de anderen en wordt zich meer bewust van de eigen identiteit. Er is aandacht voor persoonlijke geestelijke vorming. De SLB'ers (studieloopbaanbegeleiders) coachen studenten op zo'n manier dat ieder zich gesteund voelt in zijn persoonlijke identiteit.