Introductie en start studiejaar
Jacob Vis 2014
 • Jacob Vis

Jacob Vis

Student Godsdienst Pastoraal Werk

 
Vera Voerman
 • Vera Voerman

Vera Voerman

Student Godsdienst Pastoraal Werk

 
Maartje Kok afbeelding 3

Maartje Kok

Student Godsdienst Pastoraal Werk

 

Godsdienst Pastoraal Werk voltijd

Bij GPW leer je om het verhaal van mensen te verbinden met het verhaal van God. Je maakt van geloof je werk.

 • Academie:Academie Theologie
 • Aandachtsgebieden:Pastoraat, missionair-diakonaal werk, jeugdwerk, gemeente-opbouw, lerende gemeente, ondersteund door bijbelvakken en theologische vakken
 • Beroepsperspectief:Pastoraal werker in kerken en organisaties, evangelisch voorganger, missionair werker in binnen-en buitenland, jeugdwerker, toeruster en beleidsmaker in gemeenten
 • Instroomeisen: Opleiding minimaal op HAVO of MBO 4 niveau; anders is een toelatingsexamen mogelijk wanneer je boven de 21 bent

Als hbo-theoloog help je jong en oud met geloofs- en levensvragen. Je werkt samen met vrijwilligers en professionals binnen en buiten de kerk. Je bent dus een echte teamspeler. Vanuit de kerk of een christelijke organisatie coach je christenen om hun geloof handen en voeten te geven in de samenleving. Je helpt lokale kerken om Gods liefde zichtbaar te maken in hun eigen omgeving. Omdat je werkt in een steeds veranderende omgeving, ben je altijd aan het pionieren. Kortom: een boeiende studie en een uitdagend beroep.

Wil jij:

 • in je werk bezig zijn met God en met mensen?
 • het evangelie creatief vertalen naar onze samenleving?
 • je professioneel inzetten voor de kerk of christelijke organisatie?
 • ruimte hebben om je eigen visie te vormen?
 • theorie direct toepassen in de praktijk?
 • een opleiding met ruimte voor diversiteit, maar verbondenheid in Christus?
 • een opleiding waar respectvol wordt omgegaan met je geloofsachtergrond?
Kies dan voor de opleiding GPW!