Open Dag 4 november
Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

De opleiding

Wat is een Associate-degree opleiding? 
De Associate-degree is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs, met een wettelijk erkend diploma. Het is een opleiding die het gat vult tussen een mbo niveau 4 en hbo bachelor niveau 6 opleiding.

Studenten die de opleiding gaan volgen zijn doorgaans op mbo niveau 4 opgeleid en zullen nu veelal werkzaam zijn als (persoonlijk) begeleider, coördinator, trajectbegeleider of woonbegeleider in de gehandicapten-, geestelijke gezondheids- of ouderenzorg of de maatschappelijke opvang. Vanwege de toenemende complexiteit van dit werk is een hoger opleidings- en werkniveau vereist. De Ad-opleiding Sociaal Werk in de Zorg biedt dat.

Niveau
De opleiding is op NLQF niveau 5 en richt zich sterk op de cliënt en zijn omgeving. De opleiding Ad SWZ is ‘praktischer’ van aard dan de bacheloropleiding Social Work (NLQF niveau 6).

Duale opleiding en contactmomenten

Het volgen van de Ad-opleiding vraagt veel van de studenten. De motivatie van de student moet goed en hoog zijn om de studie vol te kunnen houden. Uiteraard spelen de randvoorwaarden die de werkgever biedt daarbij ook een rol.

De Ad-opleiding wordt voor een groot deel ingevuld door zelfstudie. Het persoonlijke contact vindt plaats tijdens zogenoemde contactmomenten. Deze momenten worden door studenten erg gewaardeerd. Tijdens de eerste en tweede module (deze beslaan samen een jaar) zijn er acht lesdagen per module. Tijdens module drie en vier (het tweede jaar) zijn er zes lesdagen per module.

De inhoud van de opleiding
Een module beslaat doorgaans een halfjaar, een semester. We beschrijven de modules kort.

Module 1
In de eerste module ben je zowel in je eigen werkomgeving als tijdens de lessen bezig met het onderwerp methodisch begeleiden van cliënten en samenwerken met collega’s. Daarvoor worden je nuttige inzichten vanuit recht, methodiek, ontwikkelingspsychologie en gesprekstechnieken aangeboden. Je maakt een vertaalslag van de praktijk naar de theorie en terug. Tenslotte word je met de lessen studieloopbaanbegeleiding ondersteund in het reflecteren op je handelen, het leren studeren en het overzien van de inhoud en inrichting van het onderwijs.

Module 2
In de tweede module concentreer je je op het maken van een hulpverleningsplan en interventies uitvoeren en wordt er bijvoorbeeld bij de onderwijseenheden sociologie en recht breder gekeken naar de ontwikkelingen in zorg en welzijn en het hanteren van morele dilemma’s. 

Module 3
In het derde semester wordt aandacht bestaat aan netwerken en signaleren Daarnaast is er ook aandacht voor methodiek, psychologie, pedagogiek, ethiek, sociologie, recht en medische kennis.

Module 4
Het laatste semester staat in het teken van de afsluitende opdrachten in je eigen werkpraktijk, supervisie en het afstuderen. Uitgangspunt bij het afstuderen is het bedenken en uitvoeren van een innovatieve oplossing voor een vraagstuk dat in de praktijk gesignaleerd wordt. Deze oplossing moet theoretisch onderbouwd worden en samen met de cliënt en het cliëntsysteem praktisch worden vormgegeven.

Doorstromen naar de Bachelor Social Work
Na het behalen van het diploma Ad SWZ is het mogelijk om in te stromen in de deeltijd bachelor Social Work van de CHE.