Experience Day
Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

De opleiding

Wat is een Associate-degree opleiding?
De Associate-degree is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs, met een wettelijk erkend diploma. Het is een opleiding die het gat vult tussen een Mbo niveau 4 en Hbo bachelor niveau 6 opleiding.

Studenten die de opleiding gaan volgen zijn doorgaans op MBO niveau 4 opgeleid en zullen nu veelal werkzaam zijn als (persoonlijk) begeleider, coördinator, trajectbegeleider of woonbegeleider in de gehandicapten-, geestelijke gezondheids- of ouderenzorg. Vanwege de toenemende complexiteit van dit werk is een hoger opleidings- en werkniveau vereist. De AD SWZ biedt dat.

Niveau
De opleiding is op NLQF niveau 5 en richt zich sterk op de cliënt en zijn omgeving. De opleiding Ad SWZ is ‘praktischer’ van aard dan de bacheloropleiding Social Work (NLQF niveau 6).

Duale opleiding en contactmomenten
Het volgen van een duale opleiding vraagt veel van de studenten. De motivatie van de student moet goed en hoog zijn om de studie vol te kunnen houden. Uiteraard spelen de randvoorwaarden die de werkgever biedt daarbij ook een rol.

De student is relatief weinig op de CHE locatie. In semester I vaker dan in de daaropvolgende semesters. De contactmomenten op de CHE zijn in semester I tien bijeenkomsten: eens in de 14 dagen. De contactmomenten in de semesters II-IV zijn de helft daarvan: vijf per semester.

De inhoud van de opleiding
De inhoud van de opleiding AD SWZ is afgeleid van het beroep AD SWZ en de eindkwalificaties die daarbij horen.

Leerlijn

JAAR 1

JAAR 2

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Semester 4

‘Beginnen bij de cliënt’

‘Samen handelen in de context’

‘Belangen behartigen’

‘Profileren en innoveren’

Onderwijseenheid

EC

Onderwijseenheid

EC

Onderwijseenheid

EC

Onderwijseenheid

EC

Integrale leerlijn *

‘Dichtbij zijn’

Hulpverleningsrelatie aangaan

Methodisch werken

Netwerken van de cliënt

 

5

10

5

 

‘Samen methodisch begeleiden’

Methodisch hulpverlenen

Benutten van context

Professioneel samenwerken

 

10

5

5

Maatschappelijke participatie evidence based bevorderen

15

 

 

Sociaal werker in de zorg

 

15

Conceptuele leerlijn

Inzichten vanuit sociologie

 

Inzichten vanuit psychologie

Inzichten vanuit pedagogiek

2,5

 

 

2,5

 

 

2,5

Wet- en regelgeving

 

Ontwikkelingen in samenleving die jou raken (sociologie, moreel dilemma)

5

 

2,5

Werken vanuit levensbeschouwing en ethiek

 

Psychopathologie en medische basiskennis

5

 

 

2,5

 

 

 

Afstudeeronderzoek

 

 

 

15

Specialisatie thema’s uit de werkvelden

-       

5

Regielijn

Over-zien

2,5

Waarom doe ik dat zo?

2,5

Professionele attitude

2,5

(ondersteuning)


* Let op: de integrale leerlijn richt zich erg sterk op het leren in de praktijk en het leren in en op de CHE locatie.
EC’s zijn studiepunten. In totaal heeft de AD SWZ 120 EC. EC’s zijn te behalen door de bijbehorende toetsen met een voldoende beoordeling af te ronden. Elke onderwijseenheid met ec’s heeft een toets.
In jaar 1 zijn er 13 toeten, in jaar 2 zijn er 7 (grotere) toetsen.

Doorstromen naar de Bachelor Social Work
Na het behalen van het diploma Ad SWZ is het mogelijk om in te stromen in de DTO bacheloropleiding Social Work. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een instroommodule of –assessment.