Open Dag 4 november
Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

Beroep

De Ad-opleiding Sociaal Werk in de Zorg leidt op tot de functie van Sociaal Werker in de Zorg. Dit is een nieuw gedefinieerd niveau dat past binnen de beroepenstructuur van de sector Zorg en Welzijn. De benaming in de praktijk zal waarschijnlijk per organisatie gaan verschillen. 

Als sociaal werker in de zorg:

  • behartig je de belangen van de cliënt binnen de mogelijkheden van zijn of haar persoonlijke context en de mogelijkheden die de samenleving in wet- en regelgeving biedt;
  • begeleid je gehandicapten met psychogeriatrische problematiek, kinderen en (jong)volwassenen in de gehandicaptenzorg, (jong)volwassenen in de geestelijke gezondheids-, ouderenzorg en maatschappelijke opvang;
  • coördineer je de ondersteuning en begeleiding ten behoeve van sociaal maatschappelijke participatie van jouw cliënten.

Na het volgen van de Ad-opleiding Sociaal Werk in de Zorg:

  • weet je aansluiting te vinden bij de wensen en mogelijkheden van verschillende cliënten in verschillende situaties waarbij de regie bij de cliënt en/of het cliëntsysteem ligt;
  • ben je in staat te handelen in complexe uitvoeringssituaties waarbij de belemmeringen van de cliënt zodanig zijn dat deze niet zelf in staat is om de eigen wensen en behoeftes kenbaar te maken;
  • kan je op creatieve en ondernemende wijze te werk gaan;
  • werk je samen en communiceer je met verschillende partijen zoals andere hulpverleners en het cliëntsysteem - ook wanneer er sprake is van tegenstrijdige belangen.