Open Dag 4 november
Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

Aanmelden - Studielink

Ik heb een vraag over Studielink, waar kan ik terecht?
De meest gestelde vragen en antwoorden over HET GEBRUIK van Studielink vind je in de VRAAGbaak, een digitale vraagbaak van Studielink.

Hoe meld ik mij aan voor een opleiding aan de CHE?
Meld je aan via Studielink. Als je je bij Studielink hebt aangemeld, krijgt de CHE de aanmelding door.

Wat betekent een verzoek tot inschrijving?
Een verzoek tot inschrijving is hetzelfde als je aanmelden. Je plaatst een verzoek tot inschrijving via Studielink. Daarmee meld je je dus aan. Wij hanteren beide begrippen door elkaar.

Bij het doen van een inschrijfverzoek in Studielink, komen bij sommige vragen alleen rondjes in beeld, hoe komt dit?
Geadviseerd wordt om gebruik te maken van de laatste versie van populaire browsers, zoals Internet Explorer of Firefox. Daarnaast is het aan te raden Studielink te benaderen vanaf een PC of laptop, en niet vanaf een smartphone of tablet. Het gebruik van Safari wordt afgeraden, de applicatie opent dan namelijk in het Engels.

Ik krijg een foutmelding bij het openen van Studielink?
Check hier of je computer geschikt is voor het openen van deze website. Het kan nl. zijn dat het besturingssysteem van je computer te oud is.

In Studielink moet ik inloggen met mijn DigiD, wat is dat?
DigiD staat voor digitale identiteit. Met je DigiD-inlogcode kun je je bekendmaken bij elektronische diensten op websites van overheidsinstellingen.

Hoe kom ik aan een DigiD-inlogcode?
Je kunt een DigiD-inlogcode aanvragen op de website van DigiD via www.digid.nl/aanvragen. Vraag eventueel hulp van de decaan van je huidige opleiding.

Ik heb mij aangemeld bij Studielink, wanneer hoor ik iets van de CHE?
Vanaf januari verwerkt het aanmeldteam van Studentzaken wekelijks de nieuwe aanmeldingen. Vaak binnen een week, maar hooguit binnen een maand, ontvang je bericht van dit team.

Tot wanneer kan ik mij aanmelden voor een opleiding aan de CHE?
We verzoeken je om vóór mei een verzoek tot inschrijving in Studielink te plaatsen. Dan heb je recht op een studiekeuzecheck. Je ontvangt tijdig alle informatie die je nodig hebt. Je kunt je inschrijvingsverzoek altijd weer ongedaan maken. Je hoeft dus ook niet eerst af te wachten of je voor je huidige opleiding geslaagd bent.

Ben ik met een oud Havo- of oud Vwo-diploma toelaatbaar aan de CHE?
Ja, bent u in het bezit van 1 van beide diploma's dan bent u toelaatbaar aan een van onze opleidingen.

Kan ik ook in februari met een opleiding starten?
Bij de deeltijdopleidingen is het mogelijk om ook in februari te starten.

Hebben jullie opleidingen ook aanvullende toelatingseisen?
Voor Bedrijfskunde MER en Communicatie gelden bij bepaalde profielen aanvullende toelatingseisen.
Om de toelatingseisen van Bedrijfskunde MER te bekijken, klik hier. Voor de toelatingseisen van Communicatie, klik hier. De Pabo heeft voor havisten en mbo-ers toelatingseisen. Kijk op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl of je hiervoor in aanmerking komt.

Is mijn vooropleiding voldoende om toegelaten te worden tot de CHE?
Je bent toelaatbaar met een diploma van een van de volgende (voor)opleidingen: mbo niveau 4, havo, vwo, hbo, wo, of: propedeuse hbo, wo.

Ik heb niet voldoende vooropleiding, is er een mogelijkheid om toch te starten met een studie aan de CHE?
Je kunt je aanmelden voor een toelatingsonderzoek. Alle informatie hierover, tref je aan onder 'Toelatingsonderzoek'.

Wat betekent een gewaarmerkte kopie en hoe kom ik eraan?
Een gewaarmerkte kopie bevat een verklaring dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel ("kopie conform origineel"). Deze verklaring moet zijn ondertekend door een daartoe bevoegde persoon. Verder moet de verklaring zijn voorzien van: de naam van deze persoon, een dagtekening en een stempel van de school. Een kopie van een diploma mag alleen door de betreffende onderwijsinstelling worden gewaarmerkt.

Wanneer moet ik een gewaarmerkte* kopie van mijn behaalde diploma opsturen naar de CHE?

  • Je hebt een Nederlands mbo4-, havo-, vwo-diploma:
    Als jouw vooropleidinggegevens in het register van DUO zijn opgenomen, gecontroleerd en doorgestuurd naar de CHE, dan hoef je geen kopieën van deze documenten meer aan te leveren. Mochten jouw gegevens echter niet bekend zijn bij DUO, dan ontvang je vanzelf een verzoek van de CHE of van Studielink om alsnog een gewaarmerkte kopie van je diploma van je vooropleiding op te sturen. Studielink houdt je bovendien op de hoogte van je vooropleidingcontrole door middel van meldingen die je kunt vinden bij ‘Mijn Berichten’.
  • Je hebt een buitenlands diploma:
    Stuur een gewaarmerkte* kopie van je diploma vóór de zomervakantie naar Studentzaken.

    *) In plaats van het toesturen van een gewaarmerkte kopie, kun je ook met het originele diploma langskomen op Studentzaken van de CHE (geopend van 8.30-17.00u).

Moet ik ook een kopie van mijn identiteitsbewijs naar jullie toesturen?
Nee, dit is alleen nodig als je van Studielink te horen krijgt dat je je persoonsgegevens decentraal moet laten verifiëren bij de onderwijsinstelling. Pas dan, of als de CHE er om vraagt, stuur je een kopie naar de CHE, anders niet.

Wat is het postadres van Studentzaken?
Christelijke Hogeschool Ede 
t.a.v. Studentzaken
Antwoordnummer 2273
6710 VB  Ede

Ik ben mijn diploma kwijt. Wat moet ik nu doen?
Ben je je diploma kwijt, of heb je je naam laten veranderen? Dan kun je een document aanvragen dat het origineel vervangt. Dit document wordt Verklaring afgelegd examen genoemd en heeft dezelfde waarde als het origineel. Het document wordt afgegeven namens de minister van OCW. Voor de aanvraag moet je gebruik maken van de folder 'Verklaring afgelegd examen'. Deze folder bevat tevens een aanvraagformulier. De folder kun je vinden op de website van DUO.

Ik krijg van Studielink het verzoek mijn persoonsgegevens decentraal te laten verifiëren bij de onderwijsinstelling. Wat moet ik doen?
Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar Studentzaken. Vermeld hierbij de opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven.

Ik heb een buitenlands diploma, hoe weet ik of dit voldoende is om toegelaten te worden?
Stuur een gewaarmerkt kopie van je diploma en een kopie van je geldige identiteitsbewijs, onder vermelding van de opleiding waarvoor jij je inschrijft, op naar Studentzaken. Studentzaken stuurt jouw kopie door naar het Nuffic in Den Haag. Na ongeveer 8 weken krijgen wij van het Nuffic de diplomawaardering schriftelijk door. Je hoort dan van ons of je vooropleiding voldoende is om toegelaten te worden tot onze opleiding.

Kan ik mij met een fysieke of psychische functiebeperking aanmelden voor een opleiding aan de CHE?
Ja dit kan zeker. Vermeld in Studielink bij de gezondheidsvragen om welke beperking het gaat en vraag (ook via Studielink) een gesprek aan met onze decaan en coördinator van de gekozen opleiding. Je wordt dan vanzelf door ons uitgenodigd voor een intakegesprek. We gaan vooraf na of jouw gekozen opleiding een geschikte keuze is. En we kijken wat de hogeschool voor jou kan doen, zodat jij de opleiding met meer kans op succes kunt doorlopen. Daarbij valt te denken aan aangepaste lesroosters, hulp bij aangepaste aanbieding van studiemateriaal, extra studie- en/of toetstijd, hulp bij persoonlijke verzorging of eventueel het vinden van (aangepaste) huisvesting. Kijk voor meer informatie over studeren met een functiebeperking op onze site of op www.handicap-studie.nl.

Ik ga verhuizen, hoe geef ik dat door aan de CHE?
Wijzig je adresgegevens bij Studielink onder 'mijn gegevens'.  De CHE krijgt de wijzigingen via Studielink door.

Het lukt mij niet om in Studielink 'mijn gegevens' te wijzigen. Kan de CHE mijn persoonsgegevens wijzigen?
Kijk onder ‘mijn gegevens' op welke manier je bent geverifieerd. Alleen als je identiteit geverifieerd is door de CHE, kan de hogeschool de persoonsgegevens voor je wijzigen.

Ik ben gezakt voor mijn opleiding en heb me al aangemeld bij de CHE. Wat moet ik nu doen?
Je kunt je inschrijfverzoek intrekken via Studielink. Wij krijgen je afmelding dan automatisch door.

Ik wil mijn inschrijving voor de studie annuleren, hoe doe ik dat?
Je kunt je inschrijfverzoek vóór de officiële aanvang van het studiejaar intrekken via Studielink.

Ik heb bij mijn vooropleiding een '0001 Tijdelijke code ....' staan, wat houdt dit in?
Je hebt deze code automatisch gekregen omdat je een niet-reguliere vooropleiding hebt toegevoegd in je Studielinkaccount. Deze vooropleiding geeft geen directe toegang meer tot het hoger onderwijs in Nederland. Om je inschrijving wel in behandeling te kunnen nemen heeft DUO een tijdelijke code in je account gezet. DUO stuurt je een brief waarin wordt uitgelegd wat je moet doen.

Kan ik via Studielink ook studiefinanciering aanvragen?
Veel studenten denken dat ze met een verzoek tot inschrijving in Studielink ook direct hun studiefinanciering hebben geregeld. Dit is echter niet het geval. Aankomende studenten moeten studiefinanciering apart bij DUO aanvragen. Indien je dit minimaal 3 maanden van te voren doet, garandeert DUO dat je bij aanvang van het collegejaar studiefinanciering ontvangt. Aanvragen van studiefinanciering doe je via de website van DUO.

Waar kan ik antwoorden vinden op mijn vragen rond betaalgegevens, machtiging, collegegeld ?
Klik door naar onze rubriek 'studiekosten'.