Dirk van Schepen

Manager Transfer Theologie

Meer weten??  
Timo Hagendijk

Timo Hagendijk

Cursist Transfer Theologie

 
Jeanette de Korte
  • Jeanette de Korte

Jeanette de Korte

 

Arthur Snijders

"We willen graag theologie verbinden met de gemeentepraktijk"

"Als predikant ben ik in algemene dienst betrokken bij gemeentewerk en bij de begeleiding van voorgangers en predikanten. Tegelijkertijd ben ik als docent betrokken bij de opleiding van deeltijd studenten. Iedere keer zie ik hoeveel aanvullende studie teweeg brengt bij mensen. Bijna iedere student die een post-hbo doet of een (tweede) studie begint, doet dit omdat in de praktijk blijkt dat er meer gevraagd wordt aan kennis, vaardigheden en inzicht dan voor handen is. Met andere woorden: er is een grote leergierigheid en gedrevenheid om verder te leren zodat men in de praktijk van de gemeente beter toegerust is. Met zulke studenten bloei ik zelf ook helemaal op.

We willen graag theologie verbinden met de gemeentepraktijk, concepten en bijbels-theologische kennis samenbrengen met het vermogen om concreet aan de slag te gaan. Onlangs hebben we de post-hbo ‘Het avontuur van de preek’ afgerond waarbij iedere deelnemer de cursus afsloot met een duidelijke verbetering in hun preken en overdenkingen. Deze reacties krijg ik ook in de praktijkbegeleiderscursus, of de cursussen over geloofsbegeleiding of geestelijk leven van een leider. Cursisten willen graag, en weten ook waar hun manco's zitten.

Als docent sla ik samen met de cursist de brug naar een betere aanpak. Ten diepste werk ik vanuit wat Paulus zegt tegen Timotheus "Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet... Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt." (1Tim.4:14-15). De genade van Christus, groeien, herkenbare vorderingen leiden samen tot gezond geestelijk gezag."