Dirk van Schepen

Manager Transfer Theologie

Meer weten??  
Timo Hagendijk

Timo Hagendijk

Cursist Transfer Theologie

 
Jeanette de Korte
  • Jeanette de Korte

Jeanette de Korte

 

Vakgebied : Theologie

Post-hbo Pastoraat bij rouw en verlies

De dood verbijstert. Achterblijvers na een overlijden gaan hun weg door een donkere tunnel. Hoe kan een pastor binnen een gemeente of instelling meegaan in die tunnel en er samen uitkomen? Wat hebben mensen in rouw nodig en wat kunnen pastor en gemeente bieden? Als predikant of kerkelijk werker zoekt u vanuit de theologie verbinding met uw dagelijkse praktijk. CHE voor Professionals Theologie, onderdeel van de Opleidingen Theologie van de CHE, rust u graag toe.

  • Prijs:350,00 (alumini krijgen 10% korting)
  • Locatie:Christelijke Hogeschool Ede, Oude Kerkweg 100 te Ede
  • Startdatum: 18-04-2017
  • Instroomeisen: Voorgangers, kerkelijk werkers, (pastorale) hulpverleners en geestelijke verzorgers met een afgeronde theologische opleiding hbo of WO

Het programma 

Dag 1 - 18 april 2017

"Omgaan met rouw"
Wat doet rouw met een mens, ook met een gelovig mens?
Voorlopige opzet van de cursusdag:
- Kennismaking met elkaar en het thema
- Verlieservaringen, rouw en copingstrategiën
- Theodicee
- Intervisie (casuïstiek rondom de thematiek van deze dag van te voren inleveren)    
Docenten: Jeanette de Korte, Nico van der Voet en Sjoerd van der Velde

Dag 2 - 2 mei 2017

"De rol van de pastor"
Wat doet pastor en de gemeente voor leden die in rouw gedompeld zijn? Wat kan de geestelijk verzorger binnen een instelling voor rouwdragenden betekenen?
Voorlopige opzet van de cursusdag:
- Pastorale theologie
- Rituelen rondom rouw en verlies
- Vormen van pastorale zorg rondom rouw en verlies
- Intervisie (casuïstiek rondom de thematiek van deze dag van te voren inleveren)
Docenten: Jeanette de Korte, Nico van der Voet en Sjoerd van der Velde

Dag 3 - 16 mei 2017

 "Rouw in context"
Hoe rouwen mensen in de context van gezin en familie? Hoe doen kinderen en jongeren dat?

Voorlopige opzet van de cursusdag:
- Zorg voor kinderen en jongeren in situaties van verlies en rouw –contextuele benadering
- Opvoedingsondersteuning (jeugdpastoraat)
- Intervisie (casuïstiek rondom de thematiek van deze dag van te voren inleveren)
Docenten: Jeanette de Korte , Nico van der Voet en Sjoerd van der Velde

Na deze cursus hebben deelnemers scherper zicht op  knelpunten en perspectieven in het rouwproces en de begeleiding daarvan. Ze kennen zichzelf beter. Ze kunnen het pastoraal beleid in hun gemeente of instelling bijsturen. Ze zijn geïnspireerd door het Woord van God dat tijdens deze cursus op diverse momenten open gaat.

    Nico van der Voet            Jeanette de Korte            

 Nico van der Voet           Jeanette de Korte            Sjoerd van der Velde

 

Voor vragen of opmerkingen, mail naar: CHEvoorProfessionals-Theologie@che.nl