Dirk van Schepen

Manager Transfer Theologie

Meer weten??  
Timo Hagendijk

Timo Hagendijk

Cursist Transfer Theologie

 
Jeanette de Korte
  • Jeanette de Korte

Jeanette de Korte

 

Vakgebied : Theologie

Kerkelijke specialisatie (PKN-route) volgen via CHE voor Professionals Theologie

Kerkelijk werkers in spe die in bezit zijn van een Bachelor-diploma Theologie, maar hun kerkelijke specialisatie nog niet hebben gedaan, hebben de mogelijkheid om deze bij de CHE alsnog te volgen als contractant bij CHE voor Professionals Theologie. Bij het succesvol afsluiten ontvangt men het aanvullende certificaat plus een cijferlijst.  • Prijs:€ 70,- per EC - NB. Ben je ingeschreven bij een andere hogeschool dan waar je deze kerkelijke specialisatie wilt volgen, dan moet je ook de kosten van € 70,- per ec betalen.
  • Locatie:Conferentiecentrum Hydepark, Driebergsestraatweg 50 in Doorn
  • Instroomeisen: Kerkelijk werkers in spe die in bezit zijn van een Bachelor-diploma Theologie, maar hun kerkelijke specialisatie nog niet hebben gedaan.
  • Lengte:Drie lesdagen van 9.00-16.00 uur.

Voorwaarden voor inschrijving in het Register Kerkelijk Werkers

  • Bachelor-diploma Theologie (studierichting Godsdienst-Pastoraal Werk) van een door de Protestantse Kerk in Nederland erkende opleiding (of in uitzonderingsgevallen een ander, relevant hbo-diploma)
  • Verklaring of certificaat of aantekening van de gevolgde ‘PKN-route’ (minor)
  • Aantoonbaar lidmaatschap van de Protestantse Kerk in Nederland
  • Positieve referentie uit de plaatselijke gemeente
  • Positief resultaat van het gesprek met de Inschrijvingscommissie van het Register over motivatie en de vertrouwdheid met leven en belijden van de kerk

Met het aanvragen van inschrijving wordt aan de Protestantse Kerk toestemming gegeven om, zo nodig, informatie in te winnen bij de opleiding.

 

De cursusdagen voor studiejaar 2017-2018 zijn,

Zaterdag 17 februari 2018

Zaterdag 10 maart 2018

Zaterdag 24 maart 2018


De lestijden zijn van 09.00-16.00 uur.


Locatie: Congrescentrum Hydepark, Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn


Meer info/opgave: CHE voor Professionals Theologie, e-mail: CHEvoorProfessionals-Theologie@che.nl; tel. 0318-696323 of drs. H.J. (Hendrik Jan) de Bie hjdbie@che.nl.

Zie ook voor meer informatie ook onderstaande link:
Informatie PKN-route