Dirk van Schepen

Manager Transfer Theologie

Meer weten??  
Timo Hagendijk

Timo Hagendijk

Cursist Transfer Theologie

 

Arthur Snijders

Docent Transfer Theologie

Meer weten??  

Materiaal

Wij verkopen materiaal op het gebied van gemeenteopbouw, godsdienstonderwijs en theologie zoals:

Cd-rom Training vaardigheden kringleiders in de christelijke gemeente 
Het project Cursus vaardigheden kringleiders wil een handreiking bieden voor het toerusten van kringleiders en bestaat uit een instructiemap op Cd-rom voor trainers en kringleiders. Op deze Cd-rom staat een specifieke en nader uitgewerkte cursus (bijbelstudie) vaardigheden voor leidinggevenden van gesprekskringen. Daarnaast is er een handleiding op te vinden die is toegesneden op de zelfwerkzaamheid van toerusters, gericht op het trainen van leidinggevenden. 
Klik hier voor meer informatie

Handelingsprotocol kindermishandeling binnen de christelijke gemeente
Een protocol dat geschreven is voor pastors en pastoraal werkers en kerkelijk vrijwilligers (die een geheimhoudingsplicht hebben).
Klik hier voor meer informatie

Handleiding Vertrouwenspersonen binnen de christelijke gemeente 
Deze handleiding is een hulpmiddel om binnen de christelijke gemeente Interne VertrouwensPersonen (IVP-ers) aan te stellen. IVP-ers kunnen een goede aanvulling zijn op het reguliere pastoraat. Daar waar het pastoraat aandacht schenkt aan de invloed van problemen op het geestelijk leven van een gemeentelid, kan de IVP met het gemeentelid op zoek gaan naar een geschikte vorm van psychosociale zorg. 
Klik hier voor meer informatie

Diverse materialen voor het Godsdienstonderwijs: 

Lesmethode Narnia
Deze lesmethode bevat zes lessen over het christelijk geloof n.a.v. de kronieken van Narnia (C.S. Lewis).
De lessenserie heeft ten doel om jongeren uit te dagen om een eigen mening te vormen en wil hen informeren over het christelijk geloof. 
Klik hier voor meer informatie

Lesmethode Speurtocht naar Jezus
Een methode voor de bovenbouw van het godsdienstonderwijs op de openbare basisschool. De methode is zo gemaakt dat de leerlingen actief betrokken zijn bij de lesstof (via een 'speurtocht').
Klik hier voor meer informatie 

De CHE Reeks
De CHE Reeks is een uitgave van de CHE in samenwerking met Uitgeverij Boekencentrum. Thema’s staan in relatie tot het christelijk hoger beroepsonderwijs dat op de CHE wordt aangeboden. Met deze reeks maakt de CHE als kenniscentrum de aanwezige kennis toegankelijk voor breed publiek. De boeken uit CHE Reeks zijn in de christelijke boekhandels verkrijgbaar.  

Drs. Kees Jan Rodenburg
Geen verzoening zonder bekering - gesprekken over de Joodse traditie 

Een existentieel gesprek met Joden over een kernthema.

In dit boek gaat Kees Jan Rodenburg in gesprek met drie Joodse mannen en een vrouw over het thema ‘verzoening’. Eeuwenoude teksten en tradities blijken springlevend te zijn en het dagelijks het leven in Israël richting te geven. Christenen kunnen van de Joden leren dat verzoening met God op allerlei manieren het concrete leven raakt en dat dit om keuzes vraagt.

Drs. Kees Jan Rodenburg woont en werkt in Jeruzalem. Namens het Centrum voor Israëlstudies zoekt hij de ontmoeting met het Joodse volk. Hij volgt een Joodse opleiding voor rabbijnen en neemt deel aan de dialoog tussen Joden en christenen.

Boekencentrum Uitgevers, CHE Reeks 6, 80 pag., Prijs: € 10,00
ISBN: 9789023924203 


 

Mr. drs. Timon Ramaker
Vrij om te kiezen - keuzes maken in een mediacultuur

Help, ik moet kiezen!

Vele tientallen keren per dag maak je keuzes, niet eens altijd bewust. In onze cultuur vinden we het belangrijk dat je op allerlei gebieden je eigen keuzes kunt maken. Maar daardoor bestaat het risico dat je verdwaalt in het keuzelandschap. Hoe vrij ben je eigenlijk nog als je moet kiezen?

Timon Ramaker beschrijft in Vrij om te kiezen hoe wij leven in een keuze-, belevings- en mediacultuur. Vervolgens schetst hij de verrassende betekenis van de bijbelse ethiek voor het maken van keuzes en biedt hij daarbij praktische handvatten. Dit boek is niet alleen interessant voor studenten, maar voor iedereen die kritisch nadenkt over keuzes maken. Een hulpmiddel om niet te bezwijken onder het mediabombardement.

Mr.drs. Timon Ramaker (1968) is als docent media-ethiek, filosofie en religie verbonden aan de opleidingen Journalistiek en Communicatie van de Christelijke Hogeschool Ede.

Boekencentrum Uitgevers, CHE Reeks 5, 116 pag., Prijs: € 11,90
ISBN: 9789023923404 


 

Jelle Terpstra
Duidelijke ouders - ouderschap in een verwarrende tijd

In dit boek wil de auteur, docent bij Sociale Studies, helderheid scheppen over de vraag wat de kern is van goed ouderschap. Hoewel hij niet pretendeert de antwoorden te hebben geeft hij een duidelijk beeld van ouderschap en opvoeding. Op een frisse en herkenbare manier ontdoet Terpstra de opvoeding van hedendaagse wolligheid en brengt het terug naar de basis: ontmoeting en confrontatie. De verwerkingsvragen aan het eind van ieder hoofdstuk maken het mogelijk de inhoud van het boek individueel of in gespreksgroepen persoonlijk te maken.

Jelle Terpstra is ruim zeventien jaar vader en sinds 2001 als opleidingsdocent verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede. Daarvoor werkte hij veertien jaar met vastgelopen jongeren en hun ouders.

Boekencentrum Uitgevers, CHE Reeks 4, 102 pag., prijs € 11,50
ISBN: 9789023922773 


 

Dr. René Erwich
Veelkleurig verlangen - wegen van missionair gemeente zijn

In reactie op de omvangrijke kerkverlating in de tweede helft van de 20e eeuw zien we een stroom aan ideeën en initiatieven om de kerk weer leven en groei te geven.
Wanneer we de vele visies en modellen nader bekijken, blijkt al snel dat elk zijn eigen kerntypering en onderliggende gemeentevisie heeft. In dit boek worden de verschillende benaderingen op een rijtje gezet en van commentaar voorzien. Tegelijkertijd besteedt de auteur aandacht aan nieuwe en waardevolle initiatieven in Nederland om gemeenten te stichten vanwaaruit het Evangelie geleefd en gedeeld kan worden.

Dr. René Erwich is directeur van de Evangelische Bijbel Scholen / Evangelische Theologische School en universitair hoofddocent Praktische Theologie aan de ETF Leuven.

Boekencentrum Uitgevers, CHE Reeks 3, 132 pag., prijs ca € 12,90
ISBN: 9789023922889
 


 

Drs. Robert Doornenbal
Ma(i)len over wereldreligies - in gesprek over het Evangelie en anders gelovigen

De spannende vragen van een christen over andere godsdiensten. Stel, je noemt jezelf christen. Dan weet je dat er veel meer godsdiensten zijn dan alleen de christelijke. En als je hierover serieus nadenkt, kunnen er pittige vragen bij je naar boven komen. Bijvoorbeeld: geloven aanhangers van andere godsdiensten alleen maar in leugens? Wat gebeurt er met hen die nooit het Evangelie horen?

Je zult ook meemaken dat anderen jou confronteren met hun ideeën over de religies. Tenminste, als je niet op een eiland leeft. Een veelgehoorde mening is: ‘Alle godsdiensten komen op hetzelfde neer. Het is arrogant om te zeggen dat het christelijk geloof exclusief waar is.’ Wat is jouw reactie daarop? Dit boekje gaat in op dergelijke ‘spannende’ vragen. Het heeft de vorm van een e-mail-correspondentie tussen Thomas, een christelijke student, en zijn e-coach. Thomas is niet direct tevreden met de antwoorden die hij krijgt. De e-coach wordt uitgedaagd kleur te bekennen…

Drs. Robert Doornenbal is als opleidingsdocent verbonden aan de Academie voor Theologie van Christelijke Hogeschool Ede. Onder zijn eindredactie verscheen eerder Gaven voor de gemeente. Over het werk en de gaven van de Heilige Geest (2005).

Boekencentrum Uitgevers, CHE Reeks 2, 120 blz., prijs € 12,90
ISBN: 9789023921639 


 

Dr. Henk Bakker
Draads en Tegendraads - Leren van de puriteinen

Een puritein was streng godsdienstig en moest niets hebben van werelds vermaak. Dat is het beeld dat veel mensen hebben van de aanhangers van het puritanisme, een stroming die in de zestiende en zeventiende eeuw bestond binnen de Anglicaanse Kerk. Ze worden geassocieerd met wereldvreemd, saai of levensmoe. Oorspronkelijk waren de puriteinen dit juist niet. Ze durfden in hun tijd uit de toon te vallen en te staan voor een radicale vorm van christendom. Zij kunnen ‘orthodox’ genoemd worden in de reformatorische zin van het woord, maar zij schuwden niet onorthodoxe middelen te gebruiken om hun verzet tegen een tirannieke overheid en kerk te tonen. Ze waren daarom ‘draads’ en ‘tegendraads’.

Puriteinen leefden in een tijd en tijdgeest die goed te vergelijken is met onze tijd. Christenen van nu kunnen daarom veel van hen leren. Puriteinen van toen kunnen reformatorische en evangelische christenen van nu inspireren.

Dr. Henk Bakker was 15 jaar baptistenpredikant, promoveerde in de vroege christelijke literatuur, en doceert nu theologie en historische theologie aan de Christelijke Hogeschool te Ede en aan het Baptistenseminarium te Barneveld. Ook is hij verbonden aan het Centrum voor Patristisch Onderzoek en doceert hij Evangelische Theologie en ‘Second Century Reformation Movements’ in het ERT-programma (Evangelical and Reformation Theology, Vrije Universiteit).

Uitgeverij Boekencentrum, CHE Reeks 1, 72 blz., prijs. € 12.90
ISBN 9023917553

Aantal resultaten: 0

Aanbod opleidingen en cursussen

Filter op gebied (Transfer-unit):

Filter op type:

Gewenste begindatum:

AZ

Titel opleiding

Type, transfer unit

Placeholder