Marieke Ooms
  • Marieke Ooms

Marieke Ooms

Transfer Sociale Studies

 
Boya Kiyeda

Bona Kiyedi

Student Transfer Sociale Studies

 
Jaap van der Meiden
  • Jaap van der Meiden

Jaap van der Meiden

DocentTransfer Sociale Studies

 

Vakgebied : Sociale Studies

Post-hbo Speltherapie

In het kort
Speltherapie is een methode om kinderen individueel of in groepsverband te helpen met sociaal-emotionele en/of ontwikkelingsproblemen en/of gedrags­problemen. Speltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Spel wordt bij speltherapie beschouwd als het communicatie­middel van het kind. Het spel geeft het kind gelegenheid tot ontladen van spanning, tot uiten van gedrag en bijbehorende gevoelens, en tot experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut maakt hiervan gebruik om het kind te bereiken op zijn eigen niveau. Zo kan het kind zijn problemen een nieuwe betekenis geven en krijgen deze een plek in zijn leven.”

In de omschreven beroepstaken wordt duidelijk gemaakt op welke kwaliteiten de speltherapeut mag worden aangesproken en welke taken bij de beroepsuitoefening horen. Het uiteindelijke doel van het kwaliteitsbeleid van de NVVS is verduidelijking en versterking van de positie van de speltherapeuten door verdere professionalisering. (Bron: NVVS)

De opleiding aan de CHE kenmerkt zich door kleine groepen en veel persoonlijke aandacht en begeleiding.

  • Prijs:€ 10390,00 (prijspeil 2016)
  • Locatie:CHE, Oude Kerkweg 100 te Ede
  • Startdatum: 15-09-2017
  • Instroomeisen: Om toegelaten te worden dient u een HBO-diploma of WO-diploma te hebben van een opleiding in het Agogisch domein en minimaal 2 jaar werkervaring met het werken met kinderen in hulpverlening, onderwijs of aanverwante werkvelden.
  • Lengte:2 jaar

Doelgroep
De Post HBO opleiding Speltherapie richt zich op hulpverleners die met kinderen werkzaam zijn in de volgende gebieden:
-    Psychiatrie
-    Jeugdhulpverlening
-    Verstandelijke of Lichamelijke Beperkingen
-    Communicatieve beperking
-    Speciaal Onderwijs
-    Revalidatie
-    Gedragsproblematiek
-    Sociaal Emotionele problematiek

Beschrijving
Speltherapie is een methode om kinderen individueel of in groepsverband te helpen met sociaal-emotionele en/of ontwikkelingsproblemen en/of gedrags¬problemen. Speltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Spel wordt bij speltherapie beschouwd als het communicatie¬middel van het kind. Het spel geeft het kind gelegenheid tot ontladen van spanning, tot uiten van gedrag en bijbehorende gevoelens, en tot experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut maakt hiervan gebruik om het kind te bereiken op zijn eigen niveau. Zo kan het kind zijn problemen een nieuwe betekenis geven en krijgen deze een plek in zijn leven.”

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden dient u bij voorkeur een HBO-diploma of WO-diploma te hebben van een opleiding in het Agogisch domein en minimaal 2 jaar werkervaring met het werken met kinderen in hulpverlening, onderwijs of aanverwante werkvelden. Wanneer u het aanmeldingsformulier invult en opstuurt, krijgt u bericht of u toegelaten wordt tot de opleiding. 

Doelstelling
De opleiding richt zich op het competentieprofiel van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS). Aan het einde van de opleiding voldoet uw competentieprofiel aan dat van de genoemde vereniging.
De opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede kenmerkt zich door de christelijke visie. Dit uit zich onder andere door naast de cliënt-centered benadering ook de contextuele benadering als belangrijk uitgangspunt te hanteren.
De opleiding is geaccrediteerd door de NVVS en het Centrum voor Post Initieeel Onderwijs Nederland (CPION) heeft het predikaat PHB0-Registeropleiding verleend.

Lesdata 2017-2018
De lesdagen zijn op vrijdagen van 9.30 - 16.30 uur. De lesdata zijn:
15 en 29 september 2017, 13 oktober 2017, 3 en 17 november 2017, 1 en 15 december 2017, 12 en 26 januari 2018, 2 en 16 februari 2018, 9 en 23 maart 2018, 6, 13 en 20 april 2018, 17 en 18 mei 2018 (tweedaagse), 25 mei 2018, 1, 8, 22 en 29 juni 2018

Filmpjes Speltherapie
Speciaal voor onze phbo Speltherapie heeft onze dramadocent Charissa Bakema 2 filmpjes gemaakt.
Bekijk deze filmpjes:
filmpje 1 speltherapie
filmpje 2 speltherapie

 

Inhoud

Lees hier meer over  Inhoud modules phbo Speltherapie.

Intakegesprekken
Om toegelaten te worden tot de phbo Speltherapie vindt er een intakegesprek plaats.
 

Examinering 

Maken van eigen competentieprofiel en de presentatie daarvan aan het werkveld. Schrijven van een artikel en het doen van een veldonderzoek - verspreid over beide leerjaren- waarin de praktijk en de theorie van speltherapie goed beschreven worden. Afronding van het portfolio.

Opleiders
Mevrouw Dineke Bent
Mevrouw Charissa Bakema
Mevrouw Marianne Haster
en gastdocenten
en LVSB gecertificeerde supervisoren

Cursusduur
2 tot 2,5 jaar, 16 uur per week (waarvan 6 uur lesdag)
Jaar 1: 20 lesdagen van 6 uur en 1 uur intervisie per dag
Jaar 2: 15 lesdagen van 6 uur en 1 uur intervisie per dag
10 supervisiebijeenkomsten van 2,5 uur
Stage en stageterugkomdagen
Afstuderen

Betaling studie
De studiekosten kunnen in 1x betaald worden of in termijnen (10 gelijke termijnen op 26 oktober 2016, 26 december 2016, 26 januari 2017, 26 maart 2017, 26 mei 2017, 26 september 2017, 26 november 2017,  26 januari 2018 , 26 maart 2017, 26 mei 2018). Voor betaling in termijnen dient u een formulier Wijze van Betaling in te vullen en deze wordt u kort voor aanvang van de cursus toegestuurd.

Studiekosten
Er bestaat een mogelijkheid om een deel van de studiekosten vergoed te krijgen, zie hiervoor:http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/at_aftrek_studiekosten_andere_scholingsuitgaven_2014_ib2751t41fd.pdf

Open Avond
Op donderdag 22 juni 2017 van 18.30 -21.00 uur is de Open Avond van alle phbo- en masteropleidingen van Transfer Sociale Studies. Deze avond wordt er uitgebreid voorlichting gegeven over phbo Speltherapie en is de coördinator aanwezig om vragen te beantwoorden.


Registratie/Accreditatie
Bij het behalen van de hele opleiding ontvangt de cursist een phbo-certificaat van het CPION. De opleiding wordt erkend door de NVVS (beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten). Daarnaast is de opleiding geregistreerd bij Registerleraar.nl