Marieke Ooms
  • Marieke Ooms

Marieke Ooms

Transfer Sociale Studies

 
Boya Kiyeda

Bona Kiyedi

Student Transfer Sociale Studies

 
Jaap van der Meiden
  • Jaap van der Meiden

Jaap van der Meiden

DocentTransfer Sociale Studies

 

Vakgebied : Sociale Studies

Post-hbo Mediation

Opleiding is erkend door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN; voorheen NMI) - oktober 2009

Inleiding
Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijk belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen (uit een brief Minister van Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 19 april 2004 (kenmerk 5280305): Mediation en het rechts­bestel).
Mediation wordt in Nederland sinds een jaar of 25 toegepast. Onder leiding van een neutrale bemiddelaar zoeken partijen naar de oplossing van hun conflict, zonder tussenkomst van een rechter.

  • Prijs:€ 3.750,-- (Prijspeil 2017)
  • Locatie:CHE, Oude Kerkweg 100 te Ede
  • Startdatum: 28-09-2017
  • Instroomeisen: Een voltooide initiële beroepsopleiding op hbo–niveau, universitair of tweede fase niveau. Aanvullend minstens drie jaar werkzaam op hbo-niveau en werkzaam zijn (geweest) in een setting waar begeleidingsvaardigheden een prominente rol spelen. In overleg met de opleidingscoördinator kan voor mensen die aantoonbaar al langere tijd op HBO niveau functioneren een uitzondering gemaakt worden op de eisen ten aanzien van vooropleiding.
  • Lengte:half jaar

 

Steeds meer toepassingen

Lees meer op welke terreinen Mediation wordt toegepast.

In het kort

De lessen Mediation worden gegeven door MfN register mediators, die in de praktijk ook als mediator werkzaam zijn. Zo wordt de integratie van theorie en praktijk gewaarborgd.
De Mediationopleiding van de CHE is uniek vanwege de christelijke mens- en maatschappijvisie, die als een rode draad door de opleiding loopt (spiritualiteit en ethiek). De opleiding richt zich niet alleen op deelnemers met deze christelijke levensbeschouwing.

Doelgroep

Deze Post-HBO Opleiding Mediation is bedoeld voor iedereen die regelmatig met spanningen, onenigheden, geschillen of conflicten wordt geconfronteerd en gezamenlijke oplossingen nastreeft. Deelnemers willen in conflictsituaties als mediator optreden.
De opleiding Mediation is o.a. bedoeld voor leidinggevenden, hogere managers, stafmedewerkers, adviseurs en bemiddelaars en zij die verder willen met mediation richting een eigen praktijk.
Deze erkende basisopleiding geeft toegang tot het MfN register, indien u na de opleiding twee toetsen met goed gevolg hebt afgelegd (theorie en vaardigheden). Na afronding van deze opleiding hebt u daar twee jaar de tijd voor. Meer informatie en achtergrond vindt u op de website van de MfN en www.mediationtoets.nl

Doelstelling

Deze opleiding is uniek vanwege de combinatie van ziel en zakelijkheid, spiritualiteit en methodiek. De opleiding is gericht op de ontwikkeling van de cursist tot een goede mediator.

Een mediator:

- ontwikkelt zich tot meesterschap;
- is in staat tot het doen van onderzoeksvaardigheden, zoals interviewtechnieken en onderzoeksvaardigheden m.b.t. handelingsonderzoek;
- kan zelfstandig de eigen professionele ontwikkeling tot mediator vorm geven;
- kan in een conflictsituatie interveniëren volgens de mediation-methodiek;
- kan partijen in de gelegenheid stellen het eigen standpunt toe te lichten, onderliggende belangen in beeld te brengen en betrokkenen tot een oplossing te laten komen. 

Programma / Inhoud van de opleiding

1. Omgaan met conflicten en basismethodiek mediation
2. Van eerste contact tot mediationovereenkomst
3. Positioneren als mediator
4. Van Standpunten naar Belangen
5. Creatieve ontdekkingsreis
6. De kunst van het onderhandelen met alleen winnaars
7. Goed afsluiten garandeert een duurzaam resultaat
8. Training door oefenmediations
9. Presentaties en afsluiting

Lees hier de toelichting op Mediation Onderwerpen

Opleiders

De heer drs. ing. A.H. (Adriaan) Oosterloo is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht richting organisatie, cultuur en management. Specialisme: management van (cultuur)veranderingsprocessen, mediation en coaching. Hij is geregistreerd als LVSB- supervisor, coach en MfN Registermediator, is opgeleid als trainer en heeft de VO Senior Social Work afgerond. Hij is als MT-lid verbonden aan de Academie voor Sociale Studies.

De heer drs. H.R.  (Henk) Schaafsma, MfN Register Mediator. Hij studeerde algemene en wijsgerige pedagogiek aan de RU Groningen. In 1998 begon hij het adviesbureau Schaafsma en Partners, dat zich toelegt op leiderschapsvraagstukken. Is sinds 2001 werkzaam als mediator en als docent. Levensmotto: Laat duizend bloemen bloeien.

De heer P.B. (Peter) van Genderen, MfN Register Mediator. Hij studeerde economie en theologie en is sinds 2000 mediator. In 2005 begon hij zijn eigen onderneming voor mediation, coaching en training. Hij is ook coördinator van de opleiding.

Voor vragen en meer informatie over de opleiding kunt u mailen naar Peter van Genderen info@genderenmediation.nl

Waardering studenten

Deze opleiding werd door de deelnemers beoordeeld met gemiddeld 8,7.

Studiebelasting

Studiedagen:

9 x 7 uur

 63 uur

Voorbereiding en verwerking:

 

 67 uur

Opdrachten en portfolio:

 

 30 uur

Praktijkoefening:

 

 10 uur

Totaal

 

 170 uur

 

Lesdata

De lesdata zijn 28 september 2017, 12 oktober 2017, 2 november 2017, 16 november 2017, 30 november 2017, 14 december 2017, 11 januari 2018, 25 januari 2018, 8 februari 2018

Betaling studie

De studiekosten kunnen in 1x betaald worden of in termijnen (3 gelijke termijnen op 26 okbober 2017, 24 december 2018 en 25 januari 2018). Voor betaling in termijnen dient u een formulier Wijze van Betaling in te vullen en deze wordt u kort voor aanvang van de cursus toegestuurd.

Studiekosten

De mogelijkheid bestaat om een deel van de studiekosten terug te krijgen via de belastingdienst. Zie hiervoor:

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/at_aftrek_studiekosten_andere_scholingsuitgaven_2014_ib2751t41fd.pdf