Marieke Ooms
  • Marieke Ooms

Marieke Ooms

Transfer Sociale Studies

 
Boya Kiyeda

Bona Kiyedi

Student Transfer Sociale Studies

 
Jaap van der Meiden
  • Jaap van der Meiden

Jaap van der Meiden

DocentTransfer Sociale Studies

 

Vakgebied : Sociale Studies

Autismebegeleiding vanuit ontwikkelingsperspectief (kleinschalig trainingstraject)

Dit ontwikkelingsperspectief dient als basis voor de rest van de opleiding. Tijdens de andere opleidingsdagen komen het stimuleren van deze ontwikkeling door middel van het oplossingsgerichte begeleiden en door middel van levensloopbegeleiding ook uitgebreid aan de orde. Hierbij wordt steeds de nadruk gelegd op de mogelijkheden en kwaliteiten van de mens met autisme, om van daaruit problemen en beperkingen het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast is er veel aandacht voor de omgeving van de persoon met autisme en komt hierbij het systeemdenken ruim aan de orde. Dit alles op een concrete en praktische manier met veel aandacht voor praktijkvoorbeelden en toepasselijke thuisopdrachten.

  • Prijs:€ 545,00 (prijspeil 2016)
  • Locatie:CHE
  • Startdatum: 06-03-2017
  • Instroomeisen: HBO- denkniveau. Verder is basiskennis over autisme vereist, met tevens minimaal 1 jaar ervaring in het begeleiden van jongeren en/of (jong) volwassenen met autisme met een gemiddeld tot hoge intelligentie
  • Lengte:4 maanden

Aantal cursisten
maximaal 6

Inhoud van de cursus
Dag 1: Toekomstperspectief vanuit ontwikkelingsmogelijkheden
Dag 2: Samenwerken naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid
Dag 3: Problemen stapsgewijs aanpakken en vanuit een oplossingsgerichte begeleiding
Dag 4: Zelfbeeld bij mensen met autisme en het netwerk van relaties
Dag 5: Systeemdenken en de wisselwerking tussen mensen met autisme en hun omgeving
Dag 6: Terugblik, evaluatie en eindpresentatie

Docent
Rianne Jansen, begeleider/adviseur en eigenaar van ELISA. Autismedeskundige.
Zie website www.domein-elisa.nl voor meer informatie.

Studiebelasting
Voor ieder dagdeel is er een voorbereidingsopdracht en na ieder dagdeel een verwerkingsopdracht. Deze opdrachten bestaan uit het bestuderen van literatuur en het maken van een huiswerkopdracht in de praktijk.

Lesdata
De lesdata zijn: 6 maart 2017, 20 maart 2017, 3 april 2017, 10 april 2017, 8 mei 2017, 22 mei 2017.
De lessen zijn van 9.30 - 12.30 uur.

Certificaat
Tijdens de laatste opleidingsdag vinden er eindpresentaties plaats waarbij het werkveld uitgenodigd kan worden. Bij voldoende resultaat vindt na afloop de uitreiking van de certificaten plaats.

Accreditatie
Het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk Werkers (BAMW) kent 12,75 registratiepunten toe aan deze opleiding.