Erik Pluijgers
  • Erik Pluijgers

Erik Pluijgers

Docent Transfer Verpleegkunden / Sociale Studies

 

Marjet Visscher

Docent Transfer Gezondheidszorg

Meer weten??  
Ina de Korte
  • Ina de Korte

Ina de Korte

Transfer Gezondheidszorg

 

Vakgebied : Gezondheidszorg

Praktijkondersteuner in de Huisartsenpraktijk mbo-vpk en doktersassistenten

In de afgelopen jaren is er veel onduidelijkheid geweest over de mogelijkheid voor doktersassistentes om de opleiding POH-S te volgen. Een aantal jaren is gecommuniceerd dat de functie van POH-S op termijn zou komen te vervallen en alleen verpleegkundigen maar meer voor de functie van praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige in aanmerking konden komen.
In februari 2016 is in een overleg, geïnitieerd door de SSFH, besloten om de functie POH open te houden voor zowel doktersassistentes als verpleegkundigen!

  • Prijs:€ 7.950,--
  • Locatie:Christelijke Hogeschool Ede
  • Startdatum: 18-01-2018
  • Uitstroomprofielen: Doktersassistente, MBO verpleegkundige. Na aanmelding krijg je een instaptoets, daarna is de aanmelding pas definitief!
  • Lengte:38 lesdagen verspreid over 1,5 jaar

Startdatum 18 januari 2018. De opleiding zal bestaan uit 39 lesdagen, verdeeld over 1,5 jaar.

 

De volgende modules zullen worden gegeven:

Module 1    Introductiemodule

Module 2    De chronisch zieke patiënt

Module 3    De patiënt met Cardiovasulaire risico's

Module 4    De patiënt met astma/COPD

Module 5    De patiënt met Diabetes Mellitus type II

Module 5 en 6 Reflectie en stage

Hierbij het nieuwe competentieprofiel van de Praktijkondersteuner en een aantal antwoorden op de veel gestelde vragen.

Nieuwsbericht_POH-profiel_24042017 en Q_en_A_POH_Transitie

 

Op basis van dit diagram vormt de visie dat de POH-S en PVK dezelfde generalistische functies zijn met dezelfde werkzaamheden en hetzelfde eindniveau van de opleiding. En dat de nieuwe functie PVH, Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg, wordt genoemd. Deze titel blijft voorbehouden voor deze functionaris, BAN 2020 opgeleid, die hoog complexe zorg uitvoert zoals bij mensen met  multi morbiditeit, oncologische zorg, complexe ouderenzorg. En die ook casemanagers vaardigheden heeft. Onderstaand diagram geeft aan welke opleidingsroutes helder zijn en welke nog uitwerking vragen.

 Stroomdiagram

 

2 opleidingsroutes tot POH/PVK

1.    Route voor DA en MBO-opgeleide verpleegkundigen. Deze tweejarige POH-opleiding is gebaseerd op het competentieprofiel 2004. De module ouderenzorg is daarin niet structureel opgenomen.

2.    Route voor verpleegkundigen die instromen met een vooropleiding op HBO-niveau. Deze opleiding van 14 maanden is al zoveel mogelijk gebaseerd op het competentieprofiel 2014. Daarbij is de module ouderenzorg dan ook structureel opgenomen in de opleiding.

 

Wij hebben deze keuze voor 2 opleidingsroutes gemaakt omdat we de HBO-opgeleide verpleegkundigen zo goed mogelijk willen voorsorteren voor een mogelijke doorstroming naar een nog te ontwikkelen aanvullende opleiding tot PVH.

Voor verdere informatie over de beide opleidingsroutes verwijzen we naar de opleidingsprogramma’s.