Erik Pluijgers
 • Erik Pluijgers

Erik Pluijgers

Docent Transfer Verpleegkunden / Sociale Studies

 

Marjet Visscher

Docent Transfer Gezondheidszorg

Meer weten??  
Ina de Korte
 • Ina de Korte

Ina de Korte

Transfer Gezondheidszorg

 

Vakgebied : Gezondheidszorg

Praktijkondersteuner in de Huisartsenpraktijk mbo-vpk en doktersassistenten

In de afgelopen jaren is er veel onduidelijkheid geweest over de mogelijkheid voor doktersassistentes om de opleiding POH-S te volgen. Een aantal jaren is gecommuniceerd dat de functie van POH-S op termijn zou komen te vervallen en alleen verpleegkundigen maar meer voor de functie van praktijkondersteuner in de Huisartsenpraktijk in aanmerking konden komen.
In februari 2016 is in een overleg, geïnitieerd door de SSFH, besloten om de functie POH open te houden voor zowel doktersassistentes als verpleegkundigen!

 • Prijs:€ 7.950,--
 • Locatie:Christelijke Hogeschool Ede
 • Startdatum: 18-01-2018
 • Uitstroomprofielen: Doktersassistente, MBO verpleegkundige. Na aanmelding krijg je een instaptoets, daarna is de aanmelding pas definitief!
 • Lengte:38 lesdagen verspreid over 1,5 jaar

Startdatum 18 januari 2018. De opleiding zal bestaan uit 39 lesdagen, verdeeld over 1,5 jaar.

 

De volgende modules zullen worden gegeven:

Module 1    Introductiemodule

Module 2    De chronisch zieke patiënt

Module 3    De patiënt met Cardiovasulaire risico's

Module 4    De patiënt met astma/COPD

Module 5    De patiënt met Diabetes Mellitus type II

Module 5 en 6 Reflectie en stage

 

Er zijn stagevergoedingen te verkrijgen voor zowel de stagiair als de praktijkbegeleider door de SSFH. Kijk hiervoor op https://www.ssfh.nl/vergoedingen/vergoedingen-stagiair-en-praktijkbegeleider/

 

Ontwikkelingen binnen de functie van  praktijkondersteuner.

De functie van praktijkondersteuner heeft zich in de loop van de afgelopen jaren bewezen als onmisbaar in het team van de huisartsenzorg.

De POH werkt op hbo-niveau, dat wil zeggen:

 1. Zij functioneert binnen de gedelegeerde taken en met grote mate van zelfstandigheid en is in staat om binnen het eigen vakgebied gecompliceerde vraagstukken en situaties op te lossen
 2. Zij is in staat om zelfstandig ontwikkelingen op het eigen vakgebied bij te houden, hierover met anderen te communiceren en deze ontwikkelingen waar zinvol en verantwoord te implementeren in de eigen werkzaamheden.
 3. Zij heeft als professional een eigen verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde taken. De huisarts blijft eindverantwoordelijk.

Omdat de functie van POH zich in de afgelopen jaren behoorlijk heeft uitgebreid en de groeiende groep oudere patiënten en het aantal patiënten met een hoog complexe zorgvraag toeneemt, is naast de POH behoefte aan een generalistische praktijkverpleegkundige huisartsenzorg die protocol overstijgend en binnen gestelde kaders autonoom kan werken. Met hoog complexe problematiek wordt bedoeld de zorg voor patiënten met een combinatie van onder andere cognitieve beperkingen, functionele beperkingen, multi morbiditeit, psychosociale problematiek of maatschappelijk isolement. Voor deze zorgtaken draait het om een integrale benadering en disease management. Na 2020 zullen de eerste praktijkverpleegkundigen (PVH’s) werkzaam zijn in de huisartsenzorg volgens het competentieprofiel dat in 2014 is opgesteld en binnenkort wordt ge-update. Deze praktijkverpleegkundigen (PVH’s) zijn toegerust om de hoog complexe zorg op zich te nemen.

(delen overgenomen uit rapport POH Transitie, april 2017).

 

Opleidingsstromen

Binnen de huidige POH-opleiding kennen we 2 instroomniveau ’s:

 1. Het mbo-instroomniveau; dit zijn veelal doktersassistentes en mbo-verpleegkundigen. Zij zijn toelaatbaar tot de opleiding na een met goed gevolg afgelegd instroomassessment. In dit instroomassessment wordt getoetst of zij het hbo-werk en –denkniveau aankunnen
 2. Het hbo-instroomniveau; dit zijn veelal hbo-opgeleide verpleegkundigen.

Opleidingsduur
De opleiding voor de mbo-instroomniveau-groep duurt ongeveer 1.5 jaar, die voor de hbo-instroomgroep 12 – 14 maanden. De hbo-instromers kunnen nl. kiezen of ze de module ouderenzorg al of niet volgen; deze wordt facultatief aangeboden.

 

Verschil tussen de mbo- en hbo- opleidingsroute.

Beide opleidingsroutes leiden op voor de functie POH. Toch zit er enig verschil in de opleidingsinhoud. Wij hebben er als opleiding nl. voor gekozen om de hbo-verpleegkundigen zo goed mogelijk voor te bereiden op een mogelijk instroomassessment voor de PVH-functie. Dat betekent dat we bij deze groep het profiel PVH 2014 als uitgangspunt en doel nemen. Voor de mbo-instroomgroep gaan we uit van het ge-update profiel POH 2004.

De module ouderenzorg bieden we alleen aan aan hbo-opgeleide verpleegkundigen i.v.m. een toenemend aantal verzekeringen dat een hbo-verpleegkundige achtergrond vraagt voor het uitvoeren van de complexe ouderenzorg.

 

Voor alle duidelijkheid: het verschil in aanbod betekent niet dat er een verschil in uitstroom is qua functie. Beide stromen leiden op voor de functie POH. De doorstroom naar de functie PVH hopen we alleen te vergemakkelijken door het wat uitgebreidere aanbod binnen de hbo-instroomgroep.

Hierbij het nieuwe competentieprofiel van de Praktijkondersteuner en een aantal antwoorden op de veel gestelde vragen.

Nieuwsbericht_POH-profiel_24042017 en Q_en_A_POH_Transitie

 

Op basis van dit diagram vormt de visie dat de POH-S en PVK dezelfde generalistische functies zijn met dezelfde werkzaamheden en hetzelfde eindniveau van de opleiding. En dat de nieuwe functie PVH, Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg, wordt genoemd. Deze titel blijft voorbehouden voor deze functionaris, BAN 2020 opgeleid, die hoog complexe zorg uitvoert zoals bij mensen met  multi morbiditeit, oncologische zorg, complexe ouderenzorg. En die ook casemanagers vaardigheden heeft. Onderstaand diagram geeft aan welke opleidingsroutes helder zijn en welke nog uitwerking vragen.

 Stroomdiagram

 

2 opleidingsroutes tot POH/PVK

1.    Route voor DA en MBO-opgeleide verpleegkundigen. Deze tweejarige POH-opleiding is gebaseerd op het competentieprofiel 2004. De module ouderenzorg is daarin niet structureel opgenomen.

2.    Route voor verpleegkundigen die instromen met een vooropleiding op HBO-niveau. Deze opleiding van 14 maanden is al zoveel mogelijk gebaseerd op het competentieprofiel 2014. Daarbij is de module ouderenzorg dan ook structureel opgenomen in de opleiding.

 

Wij hebben deze keuze voor 2 opleidingsroutes gemaakt omdat we de HBO-opgeleide verpleegkundigen zo goed mogelijk willen voorsorteren voor een mogelijke doorstroming naar een nog te ontwikkelen aanvullende opleiding tot PVH.

Voor verdere informatie over de beide opleidingsroutes verwijzen we naar de opleidingsprogramma’s.