Timo Hagendijk

Timo Hagendijk

Cursist Transfer Theologie

 
Boya Kiyeda

Bona Kiyedi

Student Transfer Sociale Studies

 
Greet Boon

Greet den Boon

Cursist Transfer Gezondheidszorg

 

Vakgebied : Educatie

Oplossingsgericht coachen

In de praktijk richten coaches zich vaak op ervaren problemen en de achtergronden daarvan. De oplossingsgerichte coach focust op datgene wat wél goed gaat en maakt daarmee de weg vrij om op een positieve en pragmatische manier vooruitgang te boeken, zonder te gaan adviseren. De oplossingsgerichte coach stelt speciale vragen waardoor de gecoachte zijn of haar eigen oplossingen kan vinden. Oplossingsgericht coachen werkt snel en efficiënt en mobiliseert energie en creativiteit bij de gecoachte.

  • Prijs:675
  • Locatie:Christelijke Hogeschool Ede
  • Startdatum: 15-02-2018
  • Lengte:Vijf bijeenkomsten van drie uur

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• van probleemgericht naar oplossingsgericht;
• basisprincipes oplossingsgericht coachen;
• vooronderstellingen van oplossingsgericht werken;
• werken met doelen;
• oplossingsgerichte vragen;
• de 8-stappendans.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus is de cursist in staat om binnen een coachingscyclus gebruik te maken van de oplossingsgerichte coachingsmethodiek.

Doelgroep                                                                                                                                   

Professionals uit VO, Bao, ICO-ers, Intern begeleiders, Studentbegeleiders, Leidinggevenden en ook professionals uit de zorg

Docent

Drs. E.J. (Ellen) Aanen – Zilvold is docent van deze opleiding. Zij is GZ-psycholoog en docent aan de Academie Educatie van de CHE.

Data en tijden
15 februari, 22 maart, 19 april, 24 mei en 14 juni 2018. Alle donderdagen van 18.30 - 21.30 uur. 

Inschrijven

U kunt zich tot 26 januari 2018 inschrijven. Minimum aantal deelnemers: 7.

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met CHE Professionals via telefoonnummer 0318 – 696504, of per e-mail transfer-educatie@che.nl.

 
Enkele reacties van eerdere deelnemers op de vraag ‘Wat vond u het meest leerzaam aan de training?':
• De aanpak van de trainer was zeer goed. Coachen begint bij jezelf en de manier waarop zij dat overbracht was treffend.
• De confrontatie met mijzelf, waarna ik mijn sterke en zwakke punten kan gebruiken/ontwikkelen bij het coachen
• Het leren bij jezelf te blijven en goed te focussen op de ander in een coachgesprek. Een hele leerzame en waardevolle cursus, vooral door de manier waarop de training werd gegeven, een hele goede trainer!
• Met name de momente van zelfreflectie waren voor mij erg leerzaam.
• De trainer confronteert je eerst met jezelf door feedback te geven. Ook de rest van de groep geeft feedback en hierdoor ga je bij jezelf nadenken en kan je ook je valkuilen zien. Hierdoor kan je een nog betere coach worden.