Timo Hagendijk

Timo Hagendijk

Cursist Transfer Theologie

 
Boya Kiyeda

Bona Kiyedi

Student Transfer Sociale Studies

 
Greet Boon

Greet den Boon

Cursist Transfer Gezondheidszorg

 

Theologie

Welkom alumni van de Academie Theologie van de CHE! Hier vind je informatie die interessant is voor onze alumni. Wij denken na over de manier waarop wij oud studenten kunnen ondersteunen en mogelijkheden kunnen bieden iets voor het onderwijs te betekenen.

Dit doen wij momenteel voor én met onze alumni:

1. Studiedagen
Op vrijdag 24 juni a.s. organiseert de academie Theologie een Inspiratiedag 'Van studie naar baan'. Met een inspirerende lezing van Bert den Hertog van Stichting Encour. Stichting Encour dankt haar naam aan het Engelse woord ‘encouragement’: (bemoediging of aanmoediging) en aan het Franse woord ‘coeur’: (hart). We willen mensen vanuit ons hart aanmoedigen om op het gebied van werk en financiën koers te kiezen en deze te volgen. Encour doet haar werk vanuit een christelijke levensovertuiging.

En vier interessante workshops:

  1. Social Media door Mariët Beihuisen en Timo Heijstek (medewerkers van de CHE)
  2. Netwerken en ondernemerschap door Jeanette de Korte (CHE)
  3. Het voeren van een sollicitatiegesprek door Westerduin Personeel (www.westerduinpersoneel.nl)
  4. Consultatie door Arnolt Stijf en Sabine van der Heijden (docenten van de CHE)

Meer informatie en aanmelden via theologie@che.nl.

2. Onderzoek
De academie Theologie doet regelmatig onderzoek naar diverse zaken die van belang zijn voor alumni, zoals:
a) Belangenbehartiging: We voeren jaarlijks alumnionderzoek uit. In de loop van dit jaar komt een nieuw rapport uit. Volg de berichten op deze site.
b) Verbetering loopbaan beginnende alumni: Onderzoek naar rol van de academie bij de ondersteuning loopbaantrajectalumni (met strategische partners uit het werkveld).
c) Visiebepaling en implementatie: Er wordt nagedacht over een passende manier om te netwerken met docenten, oud-studenten en het werkveld banner alumni

3. Werkzoekende alumni

Zoek je werk? Kijk op de vacaturepagina!

4. Inschakelen van alumni bij ons onderwijs
a) Nieuw is dit jaar de inzet van alumni bij het programma ‘Beroepsoriëntatie’ in jaar 1.
b) Verder zijn wij op zoek naar geschikte praktijkadressen om stage te kunnen lopen in een omgeving waar professioneel wordt gewerkt door hbo-alumni. Meld je aan via de link op de website van de CHE (http://www.che.nl/professionals-en-bedrijven/zoekt-u-een-stagiair). Je kunt deze link ook gebruiken voor aanmelding van afstudeerprojecten.
c) Gastcolleges geven.

5. Aanbieden bijscholing
Een aantal cursussen worden speciaal aangeboden met het oog op de bijscholing van afgestudeerde hbo-ers. Zie het aanbod op onze website:
- post hbo cursussen
aanbod permanente educactie (in samenwerking met PKN en NGK)

6. Samenwerken met anderen
We werken samen met de EA in de INNOV8-projectgroep. INNOV8 is een netwerk van professionele jeugdwerkers uit kerken en organisaties of met een missionaire taak bv. in de wijk. Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd. Meer informatie over het netwerk en de activiteiten vind je op www.innov8.nu.

Daarnaast organiseren we samen met EA-EZA, CHE, JOP, PThU/OJKC, Wittenberg, HGJB regelmatig Re-search & Re-act.

7. Overige:
- Alumni werken mee aan (Special) Experience Days (over het werkveld vertellen aan nieuwe studenten)
Studieavonden THGB – het jaarthema is: De kerk leeft!

Tips:
- Lees ons weblog!
- volg ons en blijf in contact via: LinkedIn logo  Facebook logo
- Lees Scherp (het tijdschrift voor CHE-contacten).
Hierin kun je lezen over de ontwikkelingen in het werkveld en het beroep waarvoor je bent opgeleid, en vind je informatie over post-hbo opleidingen.

De basis is echter dat we elkaar ook kunnen blijven ontmoeten. Dus: zoek ons en elkaar dus op!
Meer informatie, vragen of suggesties? Neem gerust contact met ons op! (alumni-theologie@che.nl).