Boya Kiyeda

Bona Kiyedi

Student Transfer Sociale Studies

 
Timo Hagendijk

Timo Hagendijk

Cursist Transfer Theologie

 
Greet Boon

Greet den Boon

Cursist Transfer Gezondheidszorg

 

Grondslag

Wij vragen van onze medewerkers dat zij instemmen met de grondslag en het doel van de CHE, zoals verwoord in artikel 2 en 3 van onze statuten:

Artikel 2.
De stichting heeft als grondslag de Bijbel die zij erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals verwoord in de gereformeerde belijdenis.

Artikel 3.
De stichting heeft ten doel het stichten en instandhouden van een of meer instellingen voor Protestants Christelijk Hoger Beroepsonderwijs op Gereformeerde grondslag, het geven van onderwijs door deze instelling(en) en voorts al hetgeen dat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.