Boya Kiyeda

Bona Kiyedi

Student Transfer Sociale Studies

 
Timo Hagendijk

Timo Hagendijk

Cursist Transfer Theologie

 
Greet Boon

Greet den Boon

Cursist Transfer Gezondheidszorg

 

Integriteitscode

Deze code beschrijft hoe de CHE het begrip integriteit inhoudelijk en praktisch binnen de organisatie invult. De code biedt houvast als er zich dilemma’s rond integer gedrag voordoen. Integriteit en integer gedrag zijn echter niet te vangen in een code als deze. Deze code is dan ook bedoeld om de organisatie richting te geven en integer gedrag te stimuleren. De code beschrijft allereerst wat elke CHE-er zou moeten inspireren tot integer gedrag. Daarnaast gaat de code in op de praktische uitwerking van het begrip integriteit binnen de organisatie.

Integriteitscode CHE