Boya Kiyeda

Bona Kiyedi

Student Transfer Sociale Studies

 
Timo Hagendijk

Timo Hagendijk

Cursist Transfer Theologie

 
Greet Boon

Greet den Boon

Cursist Transfer Gezondheidszorg

 

Instellingsplan 2016-2020

De CHE: voor de wereld van morgen

De CHE wil de samenleving dienen. We doen dat door het opleiden van professionals die weten wie ze zijn en weten wat ze kunnen betekenen in hun beroep. We doen dat vanuit onze christelijke bron, de Bijbel. Dát is de missie die ons drijft. De maatschappij om ons heen verandert en de CHE verandert mee. De ambities en beloftes van de CHE staan beschreven in het Instellingsplan CHE2020. De hogeschool richt zich de komende jaren op vijf sporen.

 

Professionele gemeenschappen in een netwerksamenleving
De CHE wil een knooppunt zijn en daarom staat verbinding tussen studenten, alumni en werkveldpartners hoog op de agenda.

Sociale duurzaamheid in een globaliserende maatschappij
We hebben in onderwijs oog voor alle culturen in onze samenleving en ook voor groepen die niet automatisch meekomen.

Stevige professionele identiteit in een dynamische arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt verandert in een steeds hoger tempo. Vanuit je waarden van je vak kun je als professional mee veranderen. 

Flexibel leren in een kennisintensieve samenleving
We willen dat ons onderwijs goed aansluit bij het levensritme van mensen die al werken en door willen studeren. Dit betekent vraaggericht en flexibel in aanbod.

Verbetering aansluiting op de regionale arbeidsmarkt
De CHE richt zich op een goede aansluiting met de arbeidsmarkt in regio FoodValley.

Het  instellingsplan CHE2020 zet uiteen hoe deze maatschappelijke uitdagingen de invulling van onze werkveldrelaties, ons onderwijs, onderzoek en de organisatie sturen. Het vormt de bron van waaruit we jaarlijks concrete doelen en projecten formuleren, zodat we onze gemeenschappelijke missie voor de wereld van vandaag en morgen kunnen realiseren.

Professionals voor de wereld van morgen

De studenten van de CHE onderscheiden zich. Een CHE ’er is te herkennen aan een sterke professionele identiteit. Ze weten wie ze zijn en hebben het vermogen om een gemeenschap te bouwen en te onderhouden. Ze hebben oog voor alle culturen in onze samenleving en daarbuiten. Ze weten verschillen tussen groepen te overbruggen. Ze zijn flexibel en kunnen makkelijk meebewegen met veranderingen in de samenleving.

De wereld heeft mensen nodig die stevig in hun schoenen staan, er kunnen zijn voor een ander en groepen kunnen verbinden.

Professionals die zorgen voor plaatsen van hoop in de samenleving.


Download: IP 2016-2020 - De CHE voor de wereld van morgen