Boya Kiyeda

Bona Kiyedi

Student Transfer Sociale Studies

 
Timo Hagendijk

Timo Hagendijk

Cursist Transfer Theologie

 
Greet Boon

Greet den Boon

Cursist Transfer Gezondheidszorg

 

Goede zorg door denken, dienen, durven

De Academie Gezondheidszorg van de CHE ziet goede zorg niet als utopie. Goede zorg geven we met hoofd, hart en handen en daarvoor zijn professionals nodig die denken, dienen en durven.
Ruim 30 jaar leidt de CHE verpleegkundigen op en scholen we de verpleegkundige beroepsgroep bij. Studenten Verpleegkunde studeren af met een combinatie van daadkracht, dienstbaarheid en innovatie.

Goede zorg 

Denken

Wij stimuleren studenten om hun talenten, vakmanschap en identiteit in te zetten voor (kwetsbare) medemensen om zo verschil te maken in de samenleving. Vanuit het lectoraat Gezondheidszorg doet de academie met studenten onderzoek op het gebied van goede zorg en draagt zij bij aan verbetering van de zorg.

Ria den Hertog, docent en onderzoeker aan de Academie Gezondheidszorg:
“We zien dat instellingen in toenemende mate de hogeschool opzoeken om gezamenlijk een praktijkonderzoek vorm te geven. Studenten verdiepen zich in de achterliggende theorie en geven door onderzoek in die praktijk inzichten aan de opdrachtgever. Op deze manier krijgen de studenten een brede blik op het werkveld en op hun verantwoordelijkheden in het leveren van kwalitatief goede zorg.”
Lees verder hoe studenten bevordering kwaliteit van zorg onderzoeken »

Dienen

Vanuit het geloof dat ieder mens er toe doet, studeren en werken we. Goede zorg is het resultaat van hart voor mensen, bezieling voor het vak, onderzoekend leren en ondernemingszin. Wat betekenen ziekte en zorgen in het leven? En welke rol spelen de overtuigingen van patiënten daarbij? Hoe ga je daar als christen mee om? De academie heeft aandacht voor de zowel ethische als spirituele aspecten van de zorg.

Esther van Schuppen, deeltijdstudent:
“Het geeft me voldoening en motivatie dat ik als verpleegkundige veel kan betekenen voor anderen. Het christelijke karakter van de CHE geeft de lessen en de manier waarop we met elkaar omgaan extra betekenis."

Durven

We zien het als onze taak om onze (toekomstige) verpleegkundigen uit te dagen om in de complexe zorgwereld van vandaag hun vak met lef uit te oefenen. Dat betekent: weten hoe je zorg organiseert en betaalbaar houdt, maar nooit het belang van de zorgvrager uit het oog verliest. Dat betekent ook ethische vragen onder de aandacht brengen, voortdurend reflecteren op je eigen handelen en goede zorg centraal blijven stellen.

Lida Reedeker – van Doorn, opleidingsadviseur Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht:

“In de zorg maken we turbulente tijden door. De rol van patiënten verandert, zorgorganisaties veranderen  de zorg wordt complexer, de financiering staat onder druk. Eén ding blijft echter constant: mensen bepalen de kwaliteit van de zorg. De CHE legt daarvoor een goede basis! Daar zijn we blij mee. Zij leiden gemotiveerde en enthousiaste mensen op die met hart voor de zorg in het ASz aan de slag gaan als duale studentverpleegkunde!

Kritisch is de CHE-docent ook en dat levert wel eens een zucht op bij student en werkbegeleider: ‘kan het ietsje minder?’ Soms kan dat, maar als het ten koste gaat van de kwaliteit volgt er een absoluut nee. Daar valt niet mee te sjoemelen.

In de CHE hebben we een partner die daadwerkelijk meebeweegt met de ontwikkelingen in de zorg en in het ASz. We doen in gezamenlijkheid ons best om leren en werken zodanig te koppelen dat zowel de student Verpleegkunde, de CHE, als het ASz daar wijzer van worden. Jongeren opleiden tot vakbekwame verpleegkundigen! Dat is ons gezamenlijk doel!”


Opleidingen verpleegkunde en onderzoek van Academie Gezondheidszorg:
Voltijd » Deeltijd » Duaal » Nascholing » Training » Onderzoek »