Boya Kiyeda

Bona Kiyedi

Student Transfer Sociale Studies

 
Timo Hagendijk

Timo Hagendijk

Cursist Transfer Theologie

 
Greet Boon

Greet den Boon

Cursist Transfer Gezondheidszorg

 

Aanbesteding

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) wil een betrouwbare, integere en professionele opdrachtgever zijn die leveranciers eerlijke en gelijke kansen biedt. De inkoper van de CHE geeft op diverse wijzen invulling aan die missie.

De CHE werkt aan een integraal inkoopbeleid voor de CHE die betrekking heeft op alle inkopen, diensten en instituten van de CHE. Het doel hiervan is om te bevorderen dat uitgaven doelmatig rechtmatig en professioneel worden uitgevoerd. Daar waar mogelijk en zinvol wordt geacht werkt de CHE op inkoopgebied samen met andere inkopende organisaties of verwanten instellingen zoals o.a. andere hbo-instellingen.

De CHE hecht grote waarde aan het Duurzaam inkopen en daarmee bedoelt de CHE daar waar mogelijk het toepassen van milieu en sociale criteria in de inkoopprocessen zodat dit uiteindelijk zal leiden tot daadwerkelijk levering van duurzame producten, diensten en werken.

De CHE conformeert zich aan de wettelijke regelingen en afspraken en publiceert in ieder geval haar (Europese) aanbestedingen op de website www.aanbestedingskalender.nl.

De CHE kent eigen algemene inkoopvoorwaarden.