Boya Kiyeda

Bona Kiyedi

Student Transfer Sociale Studies

 
Timo Hagendijk

Timo Hagendijk

Cursist Transfer Theologie

 
Greet Boon

Greet den Boon

Cursist Transfer Gezondheidszorg

 

Governance

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Christelijke Hogeschool Ede streven naar transparantie in bestuur, leiding en toezicht van de Christelijke Hogeschool Ede.

Governance gaat over een goed bestuur van een instelling. Dat betekent dat er een heldere missie en visie moeten zijn van waaruit de instelling wordt bestuurd. Dat het besturen motiverend, transparant en betrouwbaar plaatsvindt, dat er dus effectief (intern) toezicht is en dat het besturen van de instelling de kenmerken van onafhankelijkheid en deskundigheid in zich draagt. Daarnaast vinden we dat er op heldere wijze verantwoording over doelen, resultaten en sturing dient te worden afgelegd. En ten slotte dat de beheersing van de instelling effectief is. Deze aspecten van toezicht, verantwoording, sturing en beheersing dienen onderling met elkaar in balans te zijn.

De CHE gaat uit van de Stichting voor christelijk hoger onderwijs op gereformeerde grondslag. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de hogeschool. Het legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.