Boya Kiyeda

Bona Kiyedi

Student Transfer Sociale Studies

 
Timo Hagendijk

Timo Hagendijk

Cursist Transfer Theologie

 
Greet Boon

Greet den Boon

Cursist Transfer Gezondheidszorg

 

Duurzaamheid op de CHE

Duurzaamheid behoort tot de kern van wie we zijn als christelijke hogeschool. We willen als professionals werken vanuit onze persoonlijke roeping en verantwoordelijkheid (identiteit), in relatie tot de mensen om ons heen (gerechtigheid) en de schepping waarin we leven (duurzaamheid). Daarom houden we ook in onze bedrijfsvoering bewust rekening met duurzaamheid. 

Ontmoeting & samenwerken

 • De CHE is een hogeschool van verbinding tussen mensen. Echt en duurzaam contact. Letterlijk: samen-werken. We zien elkaar en we halen het beste in elkaar naar boven.
 • De CHE hecht goed werkgeverschap. Dat betekent dat de CHE zich inzet voor een prettige werkomgeving en aandacht voor de privé-werkbalans.
 • Iedere academie heeft een academiehart waar ontmoeting, gesprek en gezelligheid centraal staat.
 • Flexplekken zorgen voor verrassende en inspirerende ontmoetingen.

Onderwijs & partnerships

 • De CHE-minor 'Verandering als uitdaging' onderwijst studenten o.a. veranderingsprocessen rondom duurzaamheid
 • Er zijn programma’sbij verschillende academies, zoals bij de Academie M&O het programma Sustainability Marketing (duurzame businessmodellen) en een Verdiepingsmidweek over duurzaamheid.
 • De CHE-minor Voedsel Verbindt daagt studenten uit om vanuit meerdere perspectieven naar voedsel te kijken: niet alleen naar gezondheid, maar ook naar de betekenis van eten (o.a. vanuit Bijbels perspectief) en naar de manier waarop je de voedselketen kunt verduurzamen.
 • De CHE is partner van Ecoland.tv (in samenwerking met Reinier van den Berg)
 • De CHE werkt als partner van Micha Nederland mee aan de Micha Monitor, een onderzoek naar gedrag en levensstijl rondom sociale en ecologisch gerechtigheid. 

Gebouw & energie

 • De CHE maakt gebruik van een Warmte Koude Opslag (WKO), een energiecentrale die slim gebruik maakt van warmte en koude. Fossielvrij en op basis van natuurlijke bronnen.
 • De CHE heeft 400 zonnepanelen die op jaarbasis de hoeveelheid stroom opleveren vergelijkbaar met het stroomverbruik van 25 huishoudens. Het gebruik van de zonnepanelen zorgt voor een grote vermindering van de vervuilende uitstoot van CO2.
 • Het nieuwe inventaris van de CHE is in Nederland geproduceerd, recyclebaar en geleverd door een regionale leverancier.
 • In de nieuwbouw wordt gebruik gemaakt van energiezuinige LED-verlichting in de gangen en energiezuinige TL-verlichting in de lokalen.
 • De CHE streeft naar een efficiënte en duurzame huisvesting die zuinig is in haar energiegebruik (GPR 7.0).
 • 30% van de lampen reageert op beweging.
 • Alle toiletten zijn eco-toiletten.

Papier & gebruik

 • In de afgelopen jaren is het papier-gebruik drastisch teruggedrongen o.a.  door het digitaliseren van onderwijsmaterialen. Vanwege de vermindering van papierverbruik heeft de CHE de eigen Repro opgeheven en werkt de CHE samen met de Repro van het ROC A12.
 • De toners in de kopieerapparaten zijn minder milieubelastend.
 • CHE-schoonmakers maken gebruik van niet-milieubelastende schoonmaakmiddelen
 • CHE-bekertjes zijn 100% biologisch (composteerbaar)
 • Afval wordt gescheiden ingezameld.

Gezondheid & food

 • De CHE is actief deelnemer in de FoodValley o.a. door Service Innovation: De CHE wil samen met bedrijven en instellingen sociale processen innoveren door de mens-kant te betrekken en daarmee de samenleving en de schepping te dienen.
 • De Academie Gezondheidszorg maakt gebruik van dynamische werkplekken: tegelijkertijd werken en bewegen.
 • Het koffiecafé in de CHE schenkt biologische koffie met het Max Havelaar keurmerk. Alle andere koffie en thee op de CHE is bewust ingekocht (UTZ-certified). 

Vervoer

 • De CHE stimuleert het gebruik van fiets en OV. Er is een fietsplan voor medewerkers en je kan fietsen huren op de CHE.
 • CHE betaalt de NS-kortingkaart van haar medewerkers.
 • Eigen CHE-auto’s zorgen voor minder woon-werk verkeer. De CHE heeft 3 auto’s die medewerkers kunnen lenen, waaronder 1 hybride auto.