Ria den Hertog

Lid kenniskring Verpleegkundige Beroepsethiek

Meer weten??  
Arja van der Giessen
  • Arja van der Giessen

Arja van der Giessen

 
Ytje van der Veen
  • Ytje van der Veen

Ytje van der Veen

 

Verpleegkundige Beroepsethiek

Na hun opleiding zijn verpleegkundigen competent om hun beroepsverantwoordelijkheid uit te oefenen. Ze weten wat het is om hun werk goed te doen. Maar als ze ergens in de praktijk tegen aanlopen, dan is dat de organisatorische context.

In de praktijk wordt zorg als het ware in een mal gedrukt van technische en beleidsmatige beheersing. Verpleegkundigen blijken niet veel invloed te ervaren op die organisatorische belemmeringen en kunnen die ook niet altijd goed expliciteren. Het lectoraat Verpleegkundige beroepsethiek wil daarom graag met verpleegkundigen en organisaties in de praktijk nagaan hoe verpleegkundigen de verantwoordelijkheid in de spanning met de organisatorische context expliciet kunnen maken en vorm kunnen geven.

We hebben het dan over ethiek in brede zin, niet over de smalle ethiek van onoplosbare dilemma’s en redeneerschema’s. We hebben het over gepassioneerde, toonaangevende verpleegkundigen, die hun professie helpen binnen de organisatorische context een stap verder te komen.

Goede zorg door denken, dienen, durven

We zien het als onze taak om onze verpleegkundigen uit te dagen om in de complexe zorgwereld van vandaag hun vak met lef uit te oefenen. Dat betekent: weten hoe je zorg organiseert en betaalbaar houdt, maar nooit het belang van de zorgvrager uit het oog verliest. Goede zorg geven we met hoofd, hart en handen en daarvoor zijn professionals nodig die denken, dienen en durven.

Lees hier waar de Academie Gezondheidszorg voor staat en wat zij voor professionals wilt betekenen »