Derjan Havinga
  • Derjan Havinga

Derjan Havinga

Lector Docent en Talent

 
Hans Bakker
  • Hans Bakker

Hans Bakker

Lector Docent en Talent

 
Gert-Jan Veerman
  • Gert-Jan Veerman

Gert-Jan Veerman

Lector Docent en Talent

 

Publicaties

Talenten en Opbrengsten

Hier vindt u onder andere het lectoraatsplan en de lectorale redes.

Leerkracht als onderzoeker

De rol van de leerkracht verandert. Er wordt steeds meer afscheid genomen van het Research-Development-Diffusion model waarbij leerkrachten uitvoerders zijn van door anderen ontworpen aanpakken. De nieuwe, hoogopgeleide professional wordt steeds meer ontwerper van onderwijs en doet in dat kader zo nodig ook zelf onderzoek.
In deze rubriek staat een aantal publicaties rond het thema van de leerkracht als onderzoeker en het spanningsveld van theorie en praktijk.

Talentgericht onderwijs

Het lectoraat van de Academie Educatie heeft als thema ‘Talenten en Opbrengsten’. Het voorgaande lectoraat had als thema: ‘Docent en Talent’. In dat lectoraat is een model ontwikkeld waarin verschillen centraal staan: verschillen tussen leerkrachten (bijvoorbeeld opbrengstgericht of talentgericht werken), tussen leerlingen (bijvoorbeeld een creatieve, praktische, cognitieve of beschouwende manier van leren) en tussen leerdoelen (bijvoorbeeld basisvaardigheden of 21st century skills).
In deze rubriek zijn publicaties rond de thema’s talentgericht onderwijs en ‘omgaan met verschillen’ te vinden.

Educatie algemeen

Naast onderzoek op het terrein van het lectoraatsthema doen collega’s onderzoek op verschillende gebieden, zoals rekenonderwijs,  onderzoekend leren en gesprekken met kinderen. Ook onderzoek door studenten in het kader van hun eindstage heeft geleid tot publicatie.