Derjan Havinga
  • Derjan Havinga

Derjan Havinga

Lector Docent en Talent

 
Hans Bakker
  • Hans Bakker

Hans Bakker

Lector Docent en Talent

 
Gert-Jan Veerman
  • Gert-Jan Veerman

Gert-Jan Veerman

Lector Docent en Talent

 

Lector

 

Teksten lectorale redes

Duo

Hans

Hans Bakker (1953) PhD, is onderwijspedagoog en schreef een proefschrift over expansief leren van een schoolorganisatie: hoe kunnen deelnemers aan een organisatie uit hun comfortzone komen, grenzen overgaan en grenzen verleggen? Hij gaat met basisschool De Hoeksteen in Nijkerk onderzoek doen naar de verhalen van lerenden: lerende leerlingen, lerende leerkrachten en lerende scholen.
Hans werkte na de pabo in het basisonderwijs en studeerde in de avonduren Nederlands, Onderwijskunde, Pedagogiek en Communicatiewetenschappen. Hij is na de basisschool naar het hbo overgestapt bij de opleiding Journalistiek & Communicatie en is vervolgens bij de opleiding Leraar Basisonderwijs gaan werken. Daarnaast geeft hij les in de masteropleiding Leren & Innoveren en is ook bij de master Educational Leadership betrokken geweest.

 

 

JanJan Kaldeway (1957) MSc, MMus, werkt sinds 2008 op de CHE, Academie Educatie, als onderwijspedagoog, examinator van het afstudeeronderzoek en onderzoeker.

Ook werkt hij als onderzoeksdocent bij de masteropleiding Educational Leadership van PentaNova, waarin de CHE participeert. Hij volgde aan de Universiteit Utrecht de studie Sociale Pedagogiek en aan het Utrechts conservatorium de opleiding tot vakmusicus.

“Aan de Universiteit Utrecht werkte ik veel jaren met studenten die ondanks voldoende intelligentie en inzet niet tot studieresultaten kwamen. Daar ontstond mijn interesse in leerstijlen en ontdekte ik hoe binnen verschillende onderwijscontexten verschillende leerstijlen tot studiesucces leiden: een leerstijl die in de ene context tot goede resultaten leidt, kan in een andere context juist averechts werken.
In het lectoraatsonderzoek bij basisschool De Vlinderboom in Ede heb ik de gelegenheid na te gaan of en hoe deze thematiek ook in het basisonderwijs speelt.
Daarnaast heb ik een sterke filosofische en praktische interesse in de verhouding tussen theorie en praktijk of tussen ratio en intuïtie: wat kunnen we van theorie en onderzoek verwachten in bijvoorbeeld de basisschoolpraktijk, en hoe belangrijk is scholing hierin ten opzichte van bijvoorbeeld pedagogische tact of musische kwaliteiten?”