Derjan Havinga
  • Derjan Havinga

Derjan Havinga

Lector Docent en Talent

 
Hans Bakker
  • Hans Bakker

Hans Bakker

Lector Docent en Talent

 
Gert-Jan Veerman
  • Gert-Jan Veerman

Gert-Jan Veerman

Lector Docent en Talent

 

Kenniskring

Het lectoraat Talenten en Opbrengsten bestaat uit een lector, een associate lector en een kenniskring.

Naast de twee lectoren bestaat de kenniskring uit neerlandica Derjan Havinga-Heijs MA en socioloog/onderwijskundige Dr. Gert-Jan Veerman.


DerjanDerjan Havinga-Heijs MA is sinds 2005 werkzaam op de CHE, Academie Educatie. Na haar opleiding tot leraar basionderwijs studeerde zij Nederlandse Taal & Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.

"In de afgelopen tijd heb ik mijn expertise mogen ontwikkelen op het gebied van taalontwikkeling, taalbeheersing en taaldidactiek. Mijn interesse gaat uit naar de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid, leesschrijfvaardigheid en schrijfvaardigheid en dan vooral hoe onderwijs zo kan worden vormgegeven dat kinderen zich echt betrokken voelen bij wat ze leren. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen de waarde van wat ze leren inzien en dat ze er plezier in hebben. Voor het kunnen functioneren in onze maatschappij is het heel waardevol als kinderen goed kunnen lezen, schrijven en zich mondeling kunnen uitdrukken. Ik merk dat dit ook voor de persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van groot belang is.

Daarmee kom ik op een ander punt waarin ik mezelf heb mogen ontwikkelen: ik ben als supervisor en coach geregistreerd bij de LVSC. Het heeft mijn hart om mensen te laten nadenken over hun drijfveren en mogelijkheden. Als leerkrachten zich hier bewust van zijn kunnen ze ook de talenten van kinderen meer aanspreken en ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen in hun communicatie richting kinderen, ouders en collega’s.

Ik ben verder actief als begeleider van studenten bij het doen van onderzoek en voor het lectoraat van de Academie Educatie zoek ik naar kansen om samen met basisscholen onderzoek te doen. Ik ga met basisschool De Klokbeker in Ermelo onderzoek doen naar samenwerkend leren tussen leerlingen en naar wat dit vraagt van de samenwerking binnen het team".

 


Gert-Jan

 

Dr. Gert-Jan Veerman, is onderwijskundige en socioloog. Hij deed promotie-onderzoek naar de invloed van culturele diversiteit op het functioneren van schoolklassen. Met basisschool De Fontein in Barneveld doet hij praktijkgericht onderzoek naar onderzoekend leren als aanvulling op en verbreding van vaardigheden in het cognitieve domein.

Gert-Jan werkte na de pabo tien jaar in het basisonderwijs. In 2011 ontving hij van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de promotiebeurs voor leraren.  Het jaar daarna startte hij zijn promotie-onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam en is hij gaan werken op de CHE, Academie Educatie. Naast zijn werk op de CHE is hij fellow aan het College for Interdisciplinary Educational Research in Berlijn.

Persoonlijke website:

http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/v/e/g.j.m.veerman2/g.j.m.veerman2.html