Derjan Havinga
  • Derjan Havinga

Derjan Havinga

Lector Docent en Talent

 
Hans Bakker
  • Hans Bakker

Hans Bakker

Lector Docent en Talent

 
Gert-Jan Veerman
  • Gert-Jan Veerman

Gert-Jan Veerman

Lector Docent en Talent

 

Doel

Onderzoek op de CHE is geen doel op zichzelf. De onderzoeken zijn bedoeld om practici te helpen om betekenis te geven aan hun ervaringen. Zo kunnen theoretische concepten helpen om de praktijk te verbeteren.

Het lectoraat heeft als uitgangspunt bij de uitwerking van het Thema Talenten en Opbrengsten: recht doen aan de diversiteit aan leraren, vakken en kinderen. Toegepast op opbrengstgericht en talentgericht werken betekent dit dat beide waardering verdienen. Authenticiteit van leerkrachten is hierbij van belang. Tegelijk mag van leerkrachten verwacht worden dat ze bereid zijn de grenzen van hun repertoire te verkennen en te verleggen.
Daarnaast doen ook de onderwijsbehoeften van leerlingen ertoe. Op de dimensie opbrengstgericht-talentgericht werken zouden we onderscheid kunnen maken tussen leerlingen die floreren in een opbrengstgerichte omgeving of juist in een talentgerichte omgeving. In deze benadering zijn genuanceerde keuzes van belang in concrete onderwijsleersituaties, waarbij zowel de affiniteit en specifieke kwaliteit van leerkrachten als de specifieke situatie van leerlingen als ook de ontwikkelingen in de samenleving een rol mogen spelen.

 

De vraagstelling van het lectoraat wordt daarmee:
Hoe kunnen talentgericht werken met daarbij passende werkvormen als ontdekkend leren, en opbrengstgericht werken met daarbij passende werkvormen als directe instructie, elkaar versterken en worden geïntegreerd, gericht op de ontwikkeling van een eigen identiteit van kinderen ten dienste van de samenlevingsverbanden waarin ze functioneren?

De Academie Educatie heeft verschillende kritische beroepssituaties uitgewerkt waarbinnen dit spanningsveld zich manifesteert. Op een aantal partnerscholen (Academische Basisscholen) wordt dit verder gethematiseerd binnen de context waarin die school zich bevindt. Zie Kennisdeling Partnerscholen.