Derjan Havinga
  • Derjan Havinga

Derjan Havinga

Lector Docent en Talent

 
Hans Bakker
  • Hans Bakker

Hans Bakker

Lector Docent en Talent

 
Gert-Jan Veerman
  • Gert-Jan Veerman

Gert-Jan Veerman

Lector Docent en Talent

 

Educatie: Talenten en Opbrengsten

In de 21ste eeuw ontwikkelt Nederland zich tot kenniseconomie. Ieders talent, groot of klein, is daarbij nodig. Het aansluiten bij talenten van kinderen en het zoeken daarbij naar het evenwicht tussen ontwikkelingsgericht en opbrengstgericht werken is wat basisscholen zelf als thema aangeven en het lectoraat als uitdaging oppakt.

Verbinding tussen talentgericht en opbrengstgericht werken
Basisschoolleerkrachten ervaren een hoge werkdruk. Ze willen ook veel. Er is een sterk verlangen om alle kinderen recht te doen, hun talenten te zien, iedereen passende aandacht te geven. En er is de wens ze uit te dagen, de lat hoog te leggen en ze goed voor te bereiden op wat de samenleving allemaal vraagt. Hoe krijg je dat voor elkaar? Kun je hoge opbrengsten realiseren en tegelijk ruimte bieden voor de eigenheid van elk kind?

Samen met het werkveld heeft de Academie Educatie vijf kritische beroepssituaties geformuleerd die samen het beroepsbeeld vormen van de toekomstige leerkracht: Practice what you preach, Grip op je groep, Werk Smart, Kinderen en hun talenten en De professionele leergemeenschap.
Het lectoraat Talenten en Opbrengsten doet binnen deze kritische beroepssituaties samen met basisscholen onderzoek naar de vraag hoe talentgericht en opbrengstgericht leren en onderwijzen elkaar kunnen versterken en kunnen worden geïntegreerd.

Lectoraat Educatie sept 2015Lectoraat
Het lectoraat wordt gevormd door:

Lectoren 
J.J. (Hans) Bakker PhD, lector
J. (Jan) Kaldeway MSc, MMus, associate lector 

Hans Bakker en Jan Kaldeway stellen zich voor.

Kenniskring 
D. (Derjan) Havinga-Heijs MA, lid kenniskring 
G.J.M. (Gert-Jan) Veerman PhD, lid kenniskring 

Derjan Havinga-Heijs en Gert-Jan Veerman stellen zich voor.