Eelco van den Dool

Onderzoeker Mens & Organisatie

Meer weten??  

Henk Kievit

Onderzoeker Mens & Organisatie

Meer weten??  

Michiel de Ronde

Onderzoeker Mens & Organisatie

Meer weten??  

Mens & Organisatie

Het lectoraat Mens & Organisatie aan de CHE heeft als doelstelling bij te dragen aan de ontwikkeling van een mensgerichte bedrijfskunde met het oog op een duurzame samenleving.

Wij willen organisaties vooral benaderen vanuit hun maatschappelijke functie en betekenis. Voor ons is de leidende vraag hoe een bedrijf of instelling zijn bijdrage aan het geheel van de samenleving verder kan optimaliseren. Daarbij zijn we er van overtuigd dat de medewerkers in de organisatie niet een middel zijn om deze doelen te realiseren, maar de mentale eigenaars van die doelen. Hoe dat eigenaarschap bevorderd kan worden staat eveneens in het centrum van onze aandacht.