Karlijn Goossen

Lid kenniskring Religie in Media en Publieke Ruimte

Meer weten??  

Peter Jansen

Lid kenniskring Religie in Media en Publieke Ruimte

Meer weten??  

Jan van der Stoep

Lector Journalistiek & Communicatie

Meer weten??  

Publicaties

Op deze pagina vind je een overzicht van publicaties waar de lector en kenniskringleden aan hebben bijgedragen. Deze publicaties zijn voor het overzicht onderverdeeld in verschillende categorieën.


Wetenschappelijke artikelen
 • Bram de Muynck, Pieter Vos, Jan Hoogland & Jan van der Stoep, 2017. ‘A distinctive of Christian higher education. Educating for vocation’ Christian Higher Education, 16(1-2), 3-10. https://goo.gl/4Q4Kao
 • Nico Broer, Jan Hoogland & Jan van der Stoep, 2017. ‘Christian higher education in a changing context. Shifting from pillars to practices’, Christian Higher Education, 16(1-2), 55-66. https://goo.gl/Xaeuzx
 • René Erwich & Jan van der Stoep, 2017. ‘Longing for a better world. Hope in professional practices’. Christian Higher Education, 16(1-2), 107-115. https://goo.gl/UXRV9m
 • P. Jansen, J. van der Stoep, J. Keulartz  & H. Jochemsen, 2016. ‘Notions of the sublime: A case study into layers of depth in experiences of nature’, Studies in Spirituality, vol. 26, 345-371. doi: 10.2143/SIS.26.0.3180815. https://goo.gl/t57Lew
 • Peter Jansen, Jan van der Stoep, Jozef Keularz & Henk Jochemsen, 2016. ‘Wistful wilderness. casestudy about notions of meaning in communication’, Journal of Environmental Policy & Planning, doi: 10.1080/1523908X.2016.1198254, p. 1-17. https://goo.gl/LcLGfr
 • Jansen, P. & Van der Stoep, J., 2016. 'In Search of Religious Elements in the Dutch Nature Policy.' Journal for the study of religion, nature and culture, vol. 10, no. 1. goo.gl/iKsdJA
 • Ramaker, T., Van der Stoep, J. & Deuze, M. 2015. ‘Reflective Practices for Future Journalism: The Need, the Resistance and the Way Forward’. Javnost – The Public, 22 (4), 345-361. goo.gl/Rp5gaj
 • Alderliesten, H. & Van der Stoep, J., 2015. ‘De communicatieparadox. Op zoek naar een nieuwe positionering van de Bond tegen vloeken’, Radix 41 (1), p. 37-48. goo.gl/Z7Oy8Y


Boeken

 • Snel, J., 2016. Tien Journalistieke idealen. Boom Lemma. goo.gl/VCeIKA
 • Verkerk, M.J., Hoogland, J., Stoep, J. van der & Vries, M. de, 2016. Philosophy of Technology. An Introduction for Technology and Business Students. New York: Routledge. goo.gl/ixRBd5
 • Sprong, M., 2014. Ouderen doen ertoe. Hoe de oudere mens vanuit een (zorg)gemeenschap van betekenis kan zijn. Zoetermeer: Boekencentrum. goo.gl/52X0sP
 • Ratheiser - van der Velde, M. & Van der Stoep, J., 2013. Media en religie. Boom Lemma. goo.gl/eBTHuQ


Vakpublicaties

 • J. Snel, 2016. ‘Kleine kroniek van het einde der tijden’. Salut. Ede: Christelijke Hogeschool Ede, p. 172-177.
 • K. van Vuuren, 2016. ‘De verbindende communicatieprofessional’. Salut. Ede: Christelijke Hogeschool Ede, p. 60-65.
 • Kok, A., Van der Stoep, J., Van Ark, L. & Hogenbirk, L., 2015. Corporate story DLV Plant – Green Q, inclusief toelichting en terugkoppeling interviews. Christelijke Hogeschool Ede. 
 • J. van der Stoep, 2015. Position paper Service Innovation. Christelijke Hogeschool Ede. 
 • J. van der Stoep, 2015. ‘Hoop in een organisatie vol verhalen’. Salut. Ede: Christelijke Hogeschool Ede, p. 112-119. 
 • T. van der Ziel, 2015. ‘Hoe journalistiek hoop toevoegt aan ons leven’. Salut. Ede: Christelijke Hogeschool Ede, p. 120-125. 
 • J. Snel, 2015. ‘De kleine kroniek van het einde der ons bekende wereld’. Salut. Ede: Christelijke Hogeschool Ede, p. 152-156.
 • T. Stronks, 2015. ‘Vieren en delen met Interne Communicatie: versterking van de gemeenschapsvorming in de dragende organisatie’. Bachelorscriptie Communicatie. Ede: Christelijke Hogeschool Ede. 
 • C. Speijers, 2015. ‘Onderzoeksrapport Stakeholders Engagement: bouwen aan de Riederborghgemeenschap’. Bachelorscriptie Communicatie. Ede: Christelijke Hogeschool Ede. 
 • K. van Vuuren, H. van Leur & J. van der Stoep, 2015. Corporate story NPV, inclusief samenvatting interviews en terugkoppeling interviews. Ede: Christelijke Hogeschool Ede. 
 • J. van der Stoep, 2015. 'Social Media? A New Way to Spread the Gospel?' Ede: Ede Christian University.