Karlijn Goossen

Lid kenniskring Religie in Media en Publieke Ruimte

Meer weten??  

Peter Jansen

Lid kenniskring Religie in Media en Publieke Ruimte

Meer weten??  

Jan van der Stoep

Lector Journalistiek & Communicatie

Meer weten??  

Lector

  Naam:    dr. ir. Jan van der Stoep

  Functie: 

  Lector Journalistiek en
  Communicatie

  Contact:    E: jvdstoep@che.nl
  T: 06 - 22 57 59 82

  Social media:

  Tw: @JanvanderStoep
  Li: Jan van der Stoep

 

 

 

 

 

 

 

 Over de lector
Jan van der Stoep studeerde biologie aan de Wageningen Universiteit en wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift ‘Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme’ (Kok, Kampen). Tussen 2008 en 2016 gaf hij leiding aan het lectoraat Media, Religie en Cultuur van de Christelijke Hogeschool Ede. Jan van der Stoep is tevens voorzitter van de lectorenraad van de Christelijke Hogeschool Ede. Enkele nevenfuncties van hem zijn: voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, voorzitter van A Rocha, redactielid van de Verantwoordingsreeks en redactielid van de Dixitreeks.


Onderzoeksgebied
Jan van der Stoep doet onderzoek naar de betekenis van verhalen in journalistiek en communicatie. Hij is speciaal geïnteresseerd in de vraag aan welke voorwaarden een goed verhaal moet voldoen. Voor zijn onderzoek maakt hij gebruik van inzichten uit de hermeneutiek, in het bijzonder het werk van Paul Ricoeur. Deze benadering helpt hem om te onderzoeken hoe verhalen kunnen bijdragen aan de vorming van gemeenschappen en het versterken van vertrouwen. 


Samenwerking
Partners waarmee Jan van der Stoep samenwerkt en/of samengewerkt heeft zijn de Evangelische Omroep, Delphy, Riederborgh, Bond tegen vloeken, NPV en 3xM. In 2013 publiceerde hij samen met Monique Ratheiser het boek ‘Media en religie’ (Boom Lemma, Den Haag). Ook is hij als co-promotor bij enkele promotietrajecten betrokken.