Karlijn Goossen

Lid kenniskring Religie in Media en Publieke Ruimte

Meer weten??  

Peter Jansen

Lid kenniskring Religie in Media en Publieke Ruimte

Meer weten??  

Jan van der Stoep

Lector Journalistiek & Communicatie

Meer weten??  

Journalistiek en Communicatie

Het lectoraat Journalistiek en Communicatie verricht onderzoek naar de betekenis van verhalen in organisaties en samenleving. Welke keuzes maken journalisten en communicatieprofessionals wanneer ze verhalen vertellen of verhalen ophalen? Wat maakt een verhaal een goed verhaal? Hoe komt het dat het ene verhaal beter zijn weg vindt dan het andere?

In beide vakgebieden speelt publieke legitimatie een belangrijke rol. Journalisten hebben de taak om steeds kritisch te zijn op het verhaal dat organisaties naar buiten brengen en het te beproeven op zuiverheid en consistentie.Communicatieprofessionals zijn erop gericht om binnen en buiten de organisatie draagvlak te verwerven voor waar deze organisatie voor staat. Ze Deugt het verhaalhebben wanneer ze meedenken over de koers van de organisatie een rol als ‘critical friend’. Het onderzoek van het lectoraat richt zich op de vraag aan welke criteria een deugdelijk verhaal moet voldoen en hoe een dergelijke verhaal tot stand kan komen

De volledige lectorale rede van dr. ir. Jan van der Stoep, getiteld 'Deugt het verhaal? Herontdekking van het ambacht in journalistiek en communicatie' leest u hier


Onderzoeksgebieden

Het onderzoek van het lectoraat is onderverdeeld in drie thema’s:

  1. Organisatieverhalen. Welke rol spelen verhalen bij de publieke legitimatie van organisaties en hoe kunnen verhalen worden ingezet bij organisatieverandering? Welke media kun je daarbij benutten?
  2. Verhalen in de journalistiek. Wat betekent de keuze voor een bepaald frame of archetype voor het verhaal dat journalisten vertellen en welke betekenis hebben grote verhalen binnen de journalistiek?  
  3. Reflectieve professionaliteit. Hoe zorg je ervoor dat binnen professionele praktijken ruimte ontstaat voor reflectie? Welke betekenis heeft karaktervorming in journalistiek en communicatie?


Samenwerken
Het lectoraat Journalistiek en Communicatie werkt graag samen met partners in het werkveld. Daarbij worden bij voorkeur ook studenten betrokken. Werkveldpartners met wie we samenwerken of samengewerkt hebben zijn Evangelische Omroep, Delphy, Riederborgh, Bond tegen vloeken, NPV en 3xM. Ook kunnen lector en kenniskringleden worden uitgenodigd om lezingen of gastcolleges verzorgen of een artikel te schrijven. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: lectoraatjenc@che.nl.