Welkom op de website van het lectoraat Jeugd en Gezin!
Dit lectoraat doet onderzoek naar het opvoeden en opgroeien van jongeren. Wij zijn ervan overtuigd dat herstel van relaties binnen en tussen gezinnen bijdraagt aan een gezonde samenleving. Vanuit deze overtuiging doen wij praktijkgericht onderzoek binnen het domein van jeugd en gezin. In het bijzonder binnen de gebieden: professioneel opvoeden, informele netwerken, contextuele hulpverlening en waarden en zingeving.

Wat is een lectoraat eigenlijk? 
Dat er onderzoekers actief zijn op universiteiten is algemeen bekend. Minder bekend is het feit dat ook op hogescholen onderzoek wordt gedaan. Sinds 2003 zijn daarvoor op de Christelijke Hogeschool Ede lectoraten in het leven geroepen. De taak van een lectoraat op een hogeschool is het doen van innovatief praktijkonderzoek, waar zowel onderwijs als praktijk baat bij hebben. Het is een voortdurende wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en werkveld. 

Lector
Aan het hoofd van een lectoraat staat een lector. De lector is expert en onderzoeker binnen een bepaald vakgebied. 

Kenniskring
Naast een lector is ook een zogenaamde kenniskring betrokken bij het lectoraat. Dit zijn docent-onderzoekers die -zoals de naam al zegt- zowel lesgeven aan de betreffende opleiding als onderzoek doen. Zij hebben een vaste plek binnen het lectoraat.

Docenten
Op projectbasis werkt het lectoraat samen met andere docenten. Zij voeren opdrachten uit binnen hun specifieke expertise en vormen vaak de schakel tussen de hogeschool en de praktijk.

Studenten
Ook studenten worden betrokken bij het lectoraat. Afstudeeronderzoeken of kleinere onderzoeksprojecten worden in opdracht van het lectoraat uitgevoerd.

Het lectoraat Jeugd en Gezin is verbonden aan de Academie voor Sociale Studies van de CHE en richt zich op het brede (werk-)veld van de psychosociale hulpverlening aan jeugd en gezin.

Meer informatie over samenwerkingsmogelijkhedenpublicaties en nieuws  vindt u rechtsboven in het menu.

 

  J en G