Informele Netwerken en Laatmoderniteit

Welkom op de pagina van het associate lectoraat Informele netwerken en laatmoderniteit! Wij doen onderzoek naar de ondersteunende rol van de sociaal werker in de driehoek hulpvrager, informeel netwerken en professional. Daarbij gaat onze aandacht vooral uit naar de rol van de dialoog.

De overheid, landelijk en lokaal, verwacht veel van de samenwerking in de driehoek tussen hulpvrager, informeel netwerk en professional. Het zou niet alleen moeten leiden tot kostenbeheersing maar ook moeten bijdragen aan de kwaliteit. Wij geloven daar ook in. Maar tegelijkertijd weten wij dat de relatie tussen de hulpvrager en het informeel netwerk een complexe relatie is. Dat maakt deze relatie niet alleen kwetsbaar, het ondermijnt soms ook de kwaliteit. Ondersteuning op die relatie door een professional gaat dus verder dan de beantwoording van de vraag ‘wie doet wat, waar en wanneer’. In de driehoek is meer aan de orde dan alleen het regelen van de werkzaamheden. Het is een zoektocht naar de balans van geven en ontvangen, het omgaan met machtsverschillen, het praktiseren van deugden als trouw en verantwoordelijkheid en het geven en ontvangen van vertrouwen, ruimte en erkenning. Bovendien gaat het hier vaak om een herdefiniëring  van een al bestaande relatie tot een zorgverhouding. Maar de ervaringen uit het verleden werken wel door.

Professionals kunnen hier op ondersteunen. Dat stelt hoge eisen aan hun relationele vaardigheden. Daarbij hebben zij aan te sluiten op de eigen aard en cultuur van de relatie tussen de hulpvrager en informele zorgbieder. Dat leidt soms tot conflicten met de eigen professionele maatstaven.

In 2015 is de kenniskring ‘Informele netwerken en laatmoderniteit’ gestart met het onderzoek naar de samenwerking in de driehoek hulpvrager, informeel netwerk en professional. Ons praktijkonderzoek richt zich vooral op de eisen die een goede ondersteuning stelt aan de dialogische vaardigheden van de professional. Met ons onderzoek willen wij bijdragen aan de kwaliteit van die ondersteuning.