Jan Marten Praamsma
  • Jan Marten Praamsma

Jan Marten Praamsma

Kenniskring Geestelijk Leiderschap

 

René Erwich

Lector Geestelijk Leiderschap

Meer weten??  
Jan Hoek
  • Jan Hoek

Jan Hoek

Kenniskring Geestelijk Leiderschap

 

Geestelijk Leiderschap

De HBO Theologie opleiding doet aan onderzoek. Dat wordt gebundeld in het lectoraat. Van 2010 tot 2014 stond het lectoraat onder leiding van Dr. René Erwich. Het overkoepelende thema was Geestelijk Leiderschap.

Geestelijk Leiderschap
Op 13 november 2014 is het lectoraat Geestelijk Leiderschap officieel afgesloten tijdens een werkconferentie. Dr. René Erwich heeft het lectoraat officieel afgesloten met de presentatie van het boek ‘Theologie als beroep – verhalen van hoop’. Dit boek bevat de opbrengsten van vier jaar onderzoek over met name de geloofsontwikkeling van hbo-theologen in relatie tot hun beroep.

Het lectoraat 'Geestelijk Leiderschap' heeft zich bewogen in het spanningsveld tussen cultuur en evangelie. Onderzoek naar de verlegenheid van leiders en begeleiders in een post-christelijke cultuur is hierbij een must. Hoe begeleid je mensen als het gaat om wat hen ten diepste beweegt? Hoe steun je hen in hun levensstijl en reflectie op geloofs-en levensvragen? Voor hbo-theologen zijn dit de thema’s waarmee zij in aanraking komen als ze afgestudeerd zijn, in een weerbarstige praktijk met spirituele en morele verwarring.

Handelaars in hoopafbeelding onderzoeksrapport werk waarde
Wat ons hierbij beweegt? De overtuiging dat er verlangen is naar hoopvolle perspectieven in de samenleving, meer dan ooit!  En nog het meest: dat hbo-theologen ‘handelaars in hoop’ zullen zijn.

Onderzoek werkbeleving
Het lectoraat 'Geestelijk Leiderschap' heeft onderzoek gedaan naar de werkbeleving van een aantal christelijke professionals in een seculiere werkomgeving. Het onderzoek brengt in kaart hoe zij zich vanuit hun christelijke levensovertuiging en geloof verhouden tot hun werk. Opvallend is dat de overgrote meerderheid van de respondenten een positieve werkbeleving heeft waarbij zij goed om kunnen gaan met de spanning die soms wordt veroorzaakt rondom morele kwesties of inhoudelijke geloofsthema's op de werkvloer. Het onderzoek sluit af met een theologische reflectie op werk. Voor de opleiding van hbo-theologen is dit onderzoek relevant omdat het inzicht biedt in de complexe dynamiek rondom werk en geloof in contexten waarmee zij als professionals zelf te maken krijgen.

Geloven in context
Het nieuwe lectoraat 'Geloven in context, gericht op geloofspraktijken' (2014-2018) is gestart. In dit nieuwe lectoraat richten we ons op veranderende geloofspraktijken om ons heen. Wat zijn geloofspraktijken en hoe beïnvloeden die jouw werk? Hoe vind je richting in de veelheid van nieuwe ideeën en –praktijken? Durf je als hbo-theoloog nieuw gebied te betreden en anderen te helpen om dat ook te doen?