Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

29 mei 2017 Wanorde in etnisch diverse scholen - promotie Gert-Jan Veerman

Leerlingen ervaren meer wanorde in scholen met meer etnische diversiteit. Ze geven aan dat er wanorde is tijdens de taallessen. Dit is één van de uitkomsten uit het proefschrift dat Gert-Jan Veerman, opleidingsdocent aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) op 1 juni 2017 verdedigt aan de Universiteit van Amsterdam.

Veerman, die zelf tien jaar in het basisonderwijs heeft gewerkt, vindt in het proefschrift aanwijzingen dat het uitmaakt in welk land de school staat. Juist in westerse landen waar migranten meer rechten hebben om mee te doen, hebben leerlingen minder last van de invloed van etnische diversiteit op wanorde. Het onderzoek laat hiermee zien hoe integratie politiek gericht op meedoen of juist uitsluiting van migranten samengaat met de alledaagse situaties in etnisch diverse scholen.

Schoolprestaties
In het huidige debat over schoolsegregatie staat de relatie tussen etnische diversiteit en schoolprestaties ter discussie. Onduidelijk is of er een relatie bestaat en waardoor deze mogelijke relatie ontstaat. Het leerlingengedrag tijdens de lessen wordt in de discussies nauwelijks betrokken. In het proefschrift wordt de relatie tussen etnische diversiteit en schoolprestaties zowel voor leerlingen in het basisonderwijs in Nederland als voor leerlingen in het middelbare onderwijs in verschillende Europese landen onderzocht. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het percentage leerlingen met een migratieachtergrond en etnische diversiteit. Er worden slechts kleine effecten van etnische diversiteit gevonden. Het gaat hierbij alleen om effecten voor kinderen met een migratieachtergrond bij begrijpend lezen.

Wanorde
In het onderzoek zijn de reacties geanalyseerd van ruim 108 duizend vijftienjarige scholieren op meer dan 3.500 scholen in twintig verschillende westerse landen. Aan de scholieren was binnen een PISA-onderzoek onder meer gevraagd of ze in de klas kunnen werken, of er naar de leerkracht wordt geluisterd en of er in de klas sprake is van wanorde of kabaal. De antwoorden van de scholieren zijn gekoppeld aan de etnische diversiteit van de school en een index voor integratiepolitiek (MIPEX).
Hieruit blijkt dat inclusief integratiebeleid in etnisch diverse scholen door een afname van de wanorde in de klas indirect meer kansen geeft om te werken aan hun begrijpend lezenprestaties.

Kansen
Nederland biedt volgens de MIPEX in vergelijking tot de meeste andere landen aan migranten meer kansen om mee te doen. Wijzigingen in deze politiek kunnen gevolgen hebben voor het klimaat in etnisch diverse scholen. Dit vraagt van leerkrachten om bewust in te spelen op veranderingen in integratiepolitiek die het leven raken van de kinderen in de klas.

Meer informatie over de promotie