Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

19 juni 2017 Vernieuwde curriculum van de voltijd bachelor Verpleegkunde

De CHE presenteerde donderdag 8 juni aan werkveldpartners het volledig vernieuwde curriculum van de voltijd bachelor Verpleegkunde.

In 2020 moeten de eerste hbo-V studenten opgeleid zijn volgens het nieuwe landelijk vastgestelde opleidingsprofiel BN2020. Ook op de CHE is het curriculum volledig vernieuwd. Vanaf komend studiejaar (2017-2018) wordt veel nieuw onderwijs aangeboden. Het eerste jaar gaat van start met een heel nieuw curriculum. De overige jaren draaien vanuit een aangepaste versie.

De zorg verandert in fors tempo en daarmee nemen ook de eisen toe. De verpleegkundige van de toekomst staat voor hele nieuwe uitdagingen. Voorzitter van de curriculumcommissie Shifra Bouter: "De praktijk vraagt om verandering. Er zijn nieuwe competenties - of: beroepsrollen – en drie leerlijnen vastgesteld. Binnen de zeven zogenoemde CanMEDS-rollen staat de rol van zorgverlener in het hart. De overige rollen of competentiegebieden zijn altijd gekoppeld aan die rol van zorgverlener. Door de opleiding heen komen alle CanMEDSrollen aan de orde, waarbij de complexiteit steeds verder toeneemt. De drie geformuleerde leerlijnen beslaan vakkennis, vakmanschap en vakbekwaamheid. Bouter: "Onderwerpen die erg actueel zijn, zijn bijvoorbeeld evidence based practice en verpleegkundig leiderschap. De samenwerking in en met de praktijk is hierbij essentieel, omdat daar getraind wordt, met en door ervaringsdeskundigen. Studenten hebben de praktijk nodig om goed toegeruste verpleegkundigen te worden.”

Accenten binnen CHE
De CHE zou de CHE niet zijn als ze binnen de nieuwe landelijke norm niet ook haar eigen accenten legt. Docent Willy Grupstra: “Vakmanschap blijft voor ons onveranderd belangrijk. We stellen de praktijk centraal, daar wordt door studenten gewerkt aan beroepsproducten, in samenwerking met professionals.”  

De persoonlijke ontwikkeling van een student heeft ook tijdens de stage de nadruk. Examinator praktijkleren Henk Chevalking sluit aan: “Weten wie je zelf bent is in dit vak ongelooflijk belangrijk.”

Beroepsproducten en praktijkleren
Het vernieuwde curriculum heeft consequenties voor de periodes waarin studenten in de praktijk leren. Bovendien werken zij aan verschillende authentieke beroepsproducten waarin het geleerde van een blok of semester zich uit. Zowel de student, het werkveld als de zorgvrager hebben baat bij dit beroepsproduct. Voor werkbegeleiders en praktijkbegeleiders - die in de opleiding een cruciale rol spelen - heeft de CHE een handleiding over de nieuwe invulling van deze stage en beroepsproducten. Daarnaast wordt komend najaar een training voor het werkveld georganiseerd.

We zijn ons ervan bewust dat er komend jaar veel verandert in de verschillende stagejaren. Het is belangrijk om bij de student zelf goed na te gaan aan welke beroepsproducten gewerkt wordt. Lees de betreffende instructie, die de student mee neemt, specifiek voor zijn of haar stage, goed door. Daarmee proberen we iedereen zo goed mogelijk te informeren.