Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

06 juli 2015 Studenten Verpleegkunde onderzoeken bevordering van kwaliteit van zorg

Zorgorganisaties hebben dit jaar veel vragen rondom de transitie van de zorg aangeleverd voor onderzoek door hbo-V studenten, met name over het bevorderen van kwaliteit van de verpleegkundige zorg. De studenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) hebben met 34 afstudeeronderzoeken bijgedragen aan het onderzoeken van praktijkproblemen.

Ria den Hertog, docent en onderzoeker aan de Academie Gezondheidszorg van de CHE: “We zien dat instellingen in toenemende mate de hogeschool opzoeken om gezamenlijk een praktijkonderzoek vorm te geven. Studenten verdiepen zich in de achterliggende theorie en geven door onderzoek in die praktijk inzichten aan de opdrachtgever. Op deze manier krijgen de studenten een brede blik op het werkveld en op hun verantwoordelijkheden in het leveren van kwalitatief goede zorg.”

Veel opdrachten gaan over de inrichting van goede zorg in het licht van de grote transities in de zorg, over de naleving van richtlijnen en protocollen en over ethische vraagstukken. Hoe zorg je er voor dat gegevens uit digitale systemen goed op elkaar zijn afgestemd? Hoe kunnen verpleegkundigen in de thuiszorg bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor hun cliënten? Wat is de invloed van gezond bewegen op het valrisico van chronisch zieken en ouderen?

Verpleegkundige taak
In opdracht van verschillende instellingen is onderzocht welke cijfers aangeleverd worden over valincidenten en welke maatregelen vervolgens worden uitgezet. Uit onderzoek komt duidelijk naar voren dat de verpleegkundige een rol van betekenis heeft als het gaat om gezond bewegen en het voorkomen van vallen door met name kwetsbare ouderen.

Kwaliteit van zorg
In verschillende instellingen is onderzocht hoe verpleegkundigen beter kunnen werken met meetinstrumenten om goede zorg te verlenen en de beste uitkosten voor de patiënt na te streven. Zo hebben studenten onderzocht hoe in thuiszorgorganisaties omgegaan wordt met het evalueren van de zorg in de digitale systemen. Zij kwamen met waardevolle aanbevelingen die meteen in de praktijk kunnen worden toegepast.

Excellente zorg
In diverse instellingen hebben de studenten in hun onderzoek laten zien dat medewerkers hun passie voor hun werk vasthouden wanneer zij meer autonomie krijgen in hun werkzaamheden, feedback kunnen uitwisselen en gestimuleerd worden tot deskundigheidsbevordering.

De Academie Gezondheidszorg leidt haar studenten op in nauwe samenwerking met het werkveld. Het thema van het lectoraat ‘Verpleegkundige Beroepsethiek, Reflectie op goede zorg’ krijgt optimaal vorm door studenten te onderwijzen in een onderzoekende en kritische houding. De CHE staat voor hoge kwaliteit onderwijs en betrokkenheid bij de student. Er studeren 4200 studenten aan de CHE waarvan ongeveer 700 studenten Verpleegkunde.