Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

27 oktober 2011 StaatssecretarisZijlstraopdeCHE-terugblik

Woensdagochtend 26 oktober bezochten staatssecretaris Zijlstra en HBO-raad voorzitter Ter Horst de CHE. Behalve met de bestuurders Kees Boele en Ton Bestebreur spraken ze uitgebreid met vertegenwoordigers van de Academie Sociale Studies.

Ton Bestebreur, lid College van Bestuur, blikt terug op het bezoek: "Het bezoek leidde tot geanimeerde gesprekken waarin steeds de vraag centraal stond wat de CHE nu zo bijzonder maakt, leidend tot de welbekende hoge waarderingen en wat andere hogescholen daarvan kunnen leren. Wat gezegd werd en vooral ook uitgestraald werd door studenten, docenten, lector en directeur van de Academie Sociale Studies was de passie en toewijding voor het veld, het vak en het onderwijs daarin. Een drive om steeds onderzoek, onderwijs en praktijk te verbinden en te verbeteren.' Geef ons daartoe ook de ruimte', werd de staatssecretaris gevraagd, 'maak geen nieuwe meetsystemen en regelbureaucratie'.

Guusje ter Horst vroeg de CHE-ers wel of ze ook de moeilijke werkplekken opzochten en aankonden, zoals de wijken in de grote steden. Tot haar genoegen bleken studenten juist ook daar stages te lopen en hoewel het enorm pittige stages bleken, werden zij naar eigen zeggen ook dan goed gesteund door de CHE-begeleiders. Ook nu ze eindscripties schrijven, zijn docenten voor hen vindbaar en aanspreekbaar, hetgeen bijdraagt aan de geleverde prestaties. Steeds werd ook aangegeven dat CHE-ers graag anderen helpen in hun beroeps- en onderwijs praktijk.

Als CHE-bestuurders vroegen we de gasten nog eens nadrukkelijk om te blijven sturen op accreditatie, tevredenheid en geboekte onderwijsresultaten en geen detailsturing op middelen te zetten. De staatssecretaris toonde hiervoor begrip, maar gaf ook aan het nodig te vinden (andere) hogescholen te willen aansporen tot verbetering, mede door wel meer te letten op sommige middelenindicatoren. Per saldo denkt hij echter dat zijn nieuwe systeem van gedeeltelijke prestatiebekostiging voldoende ruimte biedt voor maatwerk, waarmee ook de CHE recht kan worden gedaan. De CHE werkt daarom graag mee aan een pilot rond prestatiebekostiging en kan zo ook haar ideeën en inbreng goed borgen."