Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

05 september 2017 Schakeljaar voor statushouders uit de Food Valley van start

Onder de grote groep studenten die deze week begint aan de CHE, is er een groep voor wie onderwijs in Nederland niet vanzelfsprekend is. Dinsdag beginnen namelijk 20 statushouders aan een hbo- schakeljaar die hen voorbereid op vervolgonderwijs en beroep in Nederland. Het zijn jonge mensen uit onder andere Syrië, Iran en Palestina die nu wonen in de Food Valley-gemeenten en met hun talent aan de slag willen.

Statushouders zijn mensen die asiel hebben aangevraagd en een verblijfsvergunning voor ten minste vijf jaar hebben.  Voor veel jonge statushouders is het lastig om de stap naar het beroepsonderwijs te maken. Ze spreken de taal nog niet zo goed en hebben weinig ervaring met studeren in Nederland. Gemeenten in de Food Valley-regio, het werkgeversservicepunt (WSP) en onderwijsinstellingen in de regio o.l.v. de CHE en ROCA12/UPGRADE starten daarom dit schakeljaar voor statushouders.

Status in de Food Valley is een geïntegreerd traject met taal- en beroepsonderwijs en begeleidt de cursisten naar een reguliere Entree-, mbo-opleiding of hbo-bachelor. Het schakeljaar helpt hen bij de oriëntatie op een beroepsopleiding die bij hen past, van het juiste niveau is en die kansen biedt op een baan. Ook neemt hierdoor de kans op succesvolle deelname aan het reguliere onderwijs toe. Door middel van een leerwerkplek of stage maken ze kennis met de Nederlandse arbeidsmarkt. De CHE verzorgt het hbo-schakeljaar. Cursisten komen daarvoor op dinsdag- en vrijdagmorgen naar de hogeschool.

Studieprogramma
In blok 1 maken de cursisten kennis met de Nederlandse cultuur en het Nederlandse onderwijs en trainen ze studievaardigheden. Gastsprekers presenteren de verschillende hbo-opleidingen in de regio, waarna de cursist zich kan verdiepen in de beroepsmogelijkheden, afgezet tegen de eigen competenties en voorkeuren. Tijdens dit blok worden de cursisten getest en vindt een eindgesprek plaats om voorlopige studierichting en niveau vast te stellen. De cursist stroomt dan door naar blok 2 van het hbo-schakeljaar of naar het mbo-schakeljaar van UPGRADE.

Vanaf blok 2 tot het einde van het schooljaar wordt o.b.v. de ervaringen van het UAF en aan de hand van de voorkeursprofielen van de cursisten een programma ontwikkeld, aangevuld met een leerwerkplaats.